Dagbesteding dementie

wijkzorg

In wijk of dagcentrum Eindhoven

Structurele dagbesteding is bedoeld voor ouderen ter ondersteuning van het zelfstandig thuis wonen en/of ter ontlasting van de mantelzorger. Vitalis biedt dagbesteding op diverse locaties in de wijk en op twee dagcentra. We bieden basis dagbesteding (nieuw sinds 2022!), WMO dagbesteding en WLZ dagbesteding.

Heeft u behoefte om af en toe de deur uit te gaan? Andere mensen te ontmoeten of meer te bewegen?  Vitalis heeft mogelijkheden gratis of tegen een geringe betaling. Kijkt u op de vitalis.samenuitagenda.nl voor ons aanbod op de diverse locaties.

Basis dagbesteding 

Deze vorm van dagbesteding biedt sociale contacten en een leuke of zinvolle invulling van de dag voor kwetsbare personen. Hierbij richten we ons op mensen die door het werken aan een bepaald doel bijv. eenzaamheid of zelfstandigheid, met basis dagbesteding, langer thuis kunnen wonen. Wij hopen zo te voorkomen dat deze deelnemers in zwaardere (geïndiceerde) zorg terecht komen. Ook bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerste opstap richting het arbeidsproces, door als vrijwilliger aan de slag gaan en zodoende te werken aan (meer zelfvertrouwen, de taal beter leren of een dagritme krijgen). Vitalis biedt deze zorg aan in de compleet locaties Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en de Horst/Kronehoef

Voor deelname kunt u rechtstreeks op de betreffende locatie informatie inwinnen via de coördinatoren Vitalis Ankerpunt in de wijk of bij de generalisten van Wij-Eindhoven. 

WMO Dagbesteding 

Deze structurele dagbesteding is bedoeld voor ouderen ter ondersteuning van het zelfstandig thuis wonen en/of ter ontlasting van de mantelzorger. De dagbesteding vindt veelal plaats in dagdelen in groepen van circa 16 personen. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen ook ouderen met beginnende dementie of lichamelijke problemen (via een wlz indicatie) hieraan deelnemen. Vitalis biedt deze zorg aan in de WoonincPlusVitalis locaties Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en de Horst/Kronehoef. En op de Vitalis locaties Peppelrode en Wissehaege.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs van Seniorenpunt.

 

Onze moeder wordt erg liefdevol en met respect behandeld op het dagcentrum van Wissehaege. Ze heeft veel baat bij de geboden stuctuur en activiteiten. Onze complimenten voor de fijne, veilige plek!

- S. van Beek en M. Sturtewagen-van Beek-

WLZ dagbesteding

Binnen Vitalis zijn er twee dagcentra die zich specifiek richten op mensen met dementie, mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met de ziekte van parkinson. Elk dagcentrum werkt met dezelfde methodes. Tegelijkertijd heeft elk dagcentrum zijn eigen uitstraling, eigenheid en specifieke kenmerken. Dankzij de kleine groepen is gedurende de dagbesteding tijd voor goede obervaties, die graag we terugkoppelen aan de mantelzorgers.

Vitalis biedt deze zorg aan in Peppelrode en Wissehaege. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen ouderen ook deelnemen binnen de WoonincPlusVitalis locaties Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en de Horst/Kronehoef. Op termijn zal de dagbesteding Parkinson naar het expertisecentrum op Peppelrode gaan.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs van Seniorenpunt.

Bij dagbesteding stimuleren we aan de hand van de volgende vier pijlers:

  • Motorische ondersteuning
  • Geheugentraining
  • Zelfredzaamheid
  • In stand houden sociaal netwerk/ontlasten mantelzorger

Een vaste structuur biedt houvast

Dagbesteding levert een belangrijke bijdrage aan Persoonlijke zorg en aandacht, het Leven van alledag én vertraging in de opschaling van zorg.  Binnen een vaste dagstructuur werken we op de dagbesteding met diverse activiteiten. Doelgericht en aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. 

Lees hier een mooi ervaringsverhaal van één van onze dagcentra bezoekers.