Dagbesteding dementie

wijkzorg

In wijk of dagcentrum Eindhoven

Structurele dagbesteding is bedoeld voor ouderen ter ondersteuning van het zelfstandig thuis wonen en/of ter ontlasting van de mantelzorger. Vitalis biedt dagbesteding op diverse locaties in de wijk en op twee dagcentra.

Dagbesteding in de wijk

De dagbesteding vindt veelal plaats in groepen van circa 16 personen. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen ouderen met beginnende dementie of lichamelijke problemen hieraan deelnemen. Het is fijn om dagbesteding te volgen in je eigen wijk, dichtbij huis. Het programma wordt afgestemd op de eigenheid van de wijk. Bovendien raakt men al vertrouwd met een locatie, waar ook woonzorg mogelijkheden voor de toekomst zijn.

Er zijn dagbestedingsmogelijkheden op de WoonincPlusVitalis locaties:
  • Berckelhof
  • De Horst/Kronehoef
  • Theresia
  • Wilgenhof

Onze moeder wordt erg liefdevol en met respect behandeld op het dagcentrum van Wissehaege. Ze heeft veel baat bij de geboden stuctuur en activiteiten. Onze complimenten voor de fijne, veilige plek!

- S. van Beek en M. Sturtewagen-van Beek-

Kleinschalige dagcentra

Binnen Vitalis zijn er drie soorten dagcentra; voor mensen met dementie, voor mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en voor mensen met de ziekte van parkinson. Elk dagcentrum werkt met dezelfde methodes. Tegelijkertijd heeft elk dagcentrum zijn eigen uitstraling, eigenheid en specifieke kenmerken. Dankzij de kleine groepen is gedurende de dagbesteding tijd voor goede obervaties, die graag we terugkoppelen aan de mantelzorgers.

Op de dagcentra dementie hechten we er waarde aan dat onze bezoekers zich vrij kunnen bewegen over de afdeling. Om dit mogelijk te maken hanteren wij het principe: open afdeling gesloten voordeur. Dit wil zeggen dat bezoekers vrij zijn te bewegen over de gehele afdeling en dat enkel de voordeur gesloten is.

Er zijn dagcentra op de volgende locaties:

  • Vitalis Peppelrode 
  • Vitalis Wissehaege 

Een vaste structuur biedt houvast

Binnen een vaste dagstructuur werken we op de dagbesteding met diverse activiteiten. Doelgericht en aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. De activiteiten zijn altijd gericht op het stimuleren én behoud van:

  • mobiliteit
  • geheugen 
  • zelfredzaamheid

Lees hier een mooi ervaringsverhaal van één van onze dagcentra bezoekers.