Verhuizing dagcentrum Entre Nous

Verhuizing dagcentrum Entre Nous

14-12-2020

Dagcentrum Entre Nous op locatie WoonincPlusVitalis Kortonjo gaat verhuizen. Door de 1,5 meter afstandsregel kunnen veel minder cliënten dan voorheen gebruikmaken van de diensten van Entre Nous. Om zoveel mogelijk cliënten zo goed en veilig mogelijk te ondersteunen, verhuist het dagcentrum naar verwachting begin 2021 naar het nabijgelegen dagcentrum Wissehaege en dagcentrum De Voorde Peppelrode.

Voor cliënten van het dagcentrum Entre Nous betekent dit dat zij de zorg blijven behouden die zij van ons gewend zijn; enkel de locatie verandert. Ook de medewerkers verhuizen mee. Tot de verhuizing kunnen cliënten gebruik blijven maken van Entre Nous. Dit gebeurt vanzelfsprekend in een kleine groep en volgens de richtlijnen van het RIVM en Vitalis.

Nieuwe locaties

Naast Entre Nous hebben wij nog twee dagcentra in Eindhoven: het nabijgelegen dagcentrum Wissehaege (wijk Gennep) en dagcentrum De Voorde Peppelrode (wijk Begijnenbroek). Deze dagcentra breiden we uit voor de cliënten en medewerkers van Entre Nous.

De Voorde Peppelrode heeft op dit moment twee huiskamers en een atelier. We voegen daar twee huiskamers aan toe. We hopen dat de verbouwing in het eerste kwartaal van 2021 gereed zal zijn. Dagcentrum Wissehaege zal ongeveer gelijktijdig de reeds aanwezige vier huiskamers in gebruik gaan nemen.

Toekomstbestendig

Na de verhuizing biedt Vitalis - naast de dagbesteding op de WoonincPlusVitalis locaties - twee grote dagcentra, centraal gelegen in Eindhoven. Met meer ruimte, meer aanbod en meer medewerkers op een locatie, waardoor we beter kunnen inspelen op de behoeften en wensen van onze cliënten. Nu en in de toekomst. Lees meer over onze dagbesteding.

Terug naar het nieuwsoverzicht