Gelukkig oud zijn door gezonde relaties

Gelukkig oud zijn door gezonde relaties

28-10-2020

Een fijne plek om te wonen, waar je ertoe doet en er mag zijn. Om zo gelukkig oud te kunnen zijn. Een jaar lang staan bij WoonincPlusVitalis locatie De Horst/Kronehoef gezonde relaties centraal. Onder de noemer #SAMENLIEF worden bewoners op positieve wijze gestimuleerd om meer open te staan voor een ander. En het resultaat mag er zijn. “Mensen zeggen goedendag en voelen zich buitengewoon welkom.” Een interview met Angela Wellink (Coördinator Welzijn & Activiteiten) en Ivonne Boschman (Manager) van Vitalis over de aanleiding, werkwijze en resultaten van een jaar lang #SAMENLIEF. 

“De tijd was er rijp voor”, trapt Angela af. “Iedereen herkent zich in sociaal onwenselijke situaties. Mensen zeggen niet meer zomaar goedendag, praten over elkaar, oordelen zonder navragen en sluiten elkaar buiten. Dat gebeurt overal. Wij hebben besloten om daar iets aan te doen.” En dus werd #SAMENLIEF bedacht voor de bewoners van de 316 seniorenappartementen en 32 zorgwoningen bij De Horst/Kronehoef.

Oprechte betrokkenheid

“Vanaf de start hebben we alle disciplines binnen de organisatie betrokken”, vertelt Angela. “Van receptie tot behandelaren, van management tot zorgpersoneel. Alle activiteiten en initiatieven vonden plaats in gezamenlijkheid. Daardoor werd het iets is van ons allemaal.” Daarnaast staan het positieve en het benoemen van het gewenste gedrag centraal. Op een laagdrempelige manier worden bewoners gestimuleerd om zich open te stellen. “Bijvoorbeeld met de #SAMENLIEF tafel voor nieuwe bewoners”, gaat Angela verder. Deze tafel met gastvrouw staat bij activiteiten zoals het kienen om nieuwe bewoners een warm welkom te heten. De gastvrouw maakt de bewoners wegwijs maakt en stelt hen op hun gemak. Nieuwe bewoners vinden en ontmoeten elkaar. “Na verloop van tijd zie je dat die nieuwe bewoners zelf hun weg weten te vinden en de tafel niet meer nodig hebben.”

 

Tijdens een #SAMENLIEF activiteit in de tuin zong ik gezellig mee.
Mijn buurman zei: ‘Door het project #SAMENLIEF is de communicatie tegenwoordig een stuk gemakkelijker.’
Ik beaamde dat. Vervolgens zegt de goede man: ‘U zingt trouwens wel een beetje vals.’
We drinken nu elke dinsdagmorgen samen koffie.”
  
- Bewoner

 

Snel voelbaar effect

De aftrap van #SAMENLIEF in januari 2020 was een theatervoorstelling voor bewoners, vol herkenbare scènes. Over roddelen op de hal, jaloezie tussen vriendinnen, buitensluiten tijdens het kaarten en het ‘vrijhouden’ van een stoel voor een ander. Verschillende initiatieven volgen: zoals een lunchdialoog, complimentenboom en complimentenbuttons om geluksmomenten met elkaar te delen. Het effect is snel voelbaar. Ivonne: “Al in maart merkten we dat mensen elkaar veel vaker gedag zeiden op de gang, dat mensen meer open stonden voor elkaar.”

Saamhorigheid door corona

Precies wanneer die beweging op gang komt, trekken mensen zich terug in hun appartementen vanwege de coronalockdown. “Die situatie zorgde ervoor dat mensen beseften hoe belangrijk hun omgeving is. Hoe belangrijk hun medebewoners voor hen zijn. Daar konden we gebruik van maken”, legt Angela uit. Met een complimentenkaartenactie brachten ze bewoners dichter naar elkaar toe. “Op een gegeven ogenblik liepen we door de gangen en daar op de deuren en bij de lift hingen overal kaarten die bewoners voor elkaar en voor de zorg hadden geschreven.” Miniposters met het logo van #SAMENLIEF en de tekst ‘een hart van hoop en solidariteit’ werden uitgereikt en hingen vervolgens op de ramen van de appartementen. “Op deze manier ontstond het gevoel van saamhorigheid, zonder elkaar te zien. En als je even naar buiten ging om boodschappen te doen, straalde dat gevoel van het gebouw af.”

Extra stimulans

De eerste keer waarop bewoners wel weer samen kunnen dineren in het restaurant, worden zij verwelkomd door twee hofdames. Vervolgens krijgen zij een plaats toegewezen. Niet aan hun vertrouwde veilige tafel, maar op een andere plek met andere medebewoners. “Het is een stimulans om anderen te leren kennen, waar mensen heel graag gebruik van maken”, vertelt Ivonne. “Sindsdien wordt voor de bewoners altijd een plaatsje uitgezocht. Niemand heeft aangegeven dit nog te willen veranderen. Het mooie is dat we tegelijkertijd wel zien dat bewoners eigen regie pakken. ‘Gaat u maar even voor’, horen we geregeld. Om zo toch enige invloed uit te oefenen op de gewenste zitplek. En die ruimte mag er ook zijn.”

 

“Scholen en instellingen die zeggen: ‘Dat gebeurt bij ons niet’,
steken hun kop in het zand en maken het alleen maar erger.
Het is moedig dat jullie het bespreekbaar maken en jullie ogen niet sluiten.”
- Bewoonster die vroeger als kind werd gepest.

 

De kracht van herhaling

“Naast dit soort creatieve initiatieven, zetten we ook in op zichtbaarheid en herhaling”, gaat Angela verder. #SAMENLIEF wordt zoveel mogelijk benoemd en komt terug in allerlei uitingen. “Van posters tot de e-mailhandtekening, op placemats, complimentenbuttons en t-shirts.” Ivonne: “Medewerkers zelf kwamen met het idee om een speciaal t-shirt te gaan dragen. Ze zijn niet aan te slepen. Zelfs bewoners vragen erom!” Al die inspanningen hebben geleid tot een betere sfeer op de locatie. Bewoners uiten geregeld dat zij zich ‘buitengewoon welkom voelen’ en dat ‘iedereen zo vriendelijk is’. Onder het motto ‘het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen’, schreven de bewoners een vlaggenlijn vol berichten: ‘Ik voel mij hier thuis, omdat we hier samen feest kunnen vieren’, ‘Ik voel mij als een vis in het water’, ‘Ik voel mij welkom, omdat er altijd iemand is die gedag zegt tegen mij’ en ‘Ik woon hier fijn tussen leeftijdsgenoten die altijd tijd hebben voor een praatje.’

En dan… de toekomst

Natuurlijk is er nog gedrag dat kan worden verbeterd. Angela: “Het verschil is dat #SAMENLIEF dit bespreekbaar maakt. Bewoners durven elkaar aan te spreken of bij iemand aan te kloppen bij iemand om hulp.” Belangrijk is dat deze gedragsverandering wordt voortgezet. “We willen het jaar mooi afronden en zichtbaar maken wat we hebben bereikt. Maar nog belangrijker is dat we de effecten borgen, zodat ook na dit jaar het gedachtegoed tussen de oren blijft. Dat is waar we ons de komende tijd op gaan richten.”

Terug naar het nieuwsoverzicht