Corporate logo

Kosten en vergoedingen

Vitalis WoonZorg Groep biedt vele vormen van zorg en behandeling. Dat doen wij bij de mensen thuis in o.a. onze woonzorglocaties, revalidatiecentra en verzorgings- en verpleeghuizen. Daar horen vanzelfsprekend ook kosten en vergoedingen bij. 

Wet Langdurige Zorg

Indien u middels de Wet langdurige zorg (WLZ) bij ons in het verzorgings- of verpleeghuis verblijft, dan worden de kosten van verblijf en behandeling vergoed door de WLZ.  Wel betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de hoogte hiervan wordt bepaald door het CAK.

Wilt u weten welke kosten worden vergoed? Kijk dan hier voor meer informatie. Of neem een kijkje op de website van het Zorginstituut Nederland.

Natuurlijk zijn er ook aanvullende mogelijkheden tegen betaling. Zie hiervoor onderstaand een inzage in onze tarieven.

Tarievenlijst Vitalis Woonzorg Groep Intramuraal

Tarievenlijst Vitalis Woonzorg Groep waskosten

Zorgverzekering (ZV)        

Indien u na een opname of operatie in het ziekenhuis moet revalideren, dan wordt veelal de zorg en het verblijf op de revalidatie afdeling in het verpleeghuis, vergoed via uw zorgverzekering. Het ziekenhuis en onze specialist ouderengeneeskunde beslissen samen of (en hoe lang) u hiervoor in aanmerking komt. Voor revalidatie hoeft u geen eigen bijdrage aan het CAK te betalen. Wel moet u rekening houden met de evt. kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering.

Wanneer zelfstandig thuiswonen niet meer lukt zonder hulp en u bijvoorbeeld thuiszorg nodig heeft of wilt verblijven in onze hospice, dan worden deze kosten vaak vergoed door de ZV.

Kijk hier voor meer informatie over de zorg die onder de ZV valt.

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg of ondersteuning in te kopen. Hiermee kunt u zelf uw hulp organiseren. Bijvoorbeeld wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt. Lees er hier meer over.

Tarievenlijst Vitalis WoonZorg Groep PGB

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)                              

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet  wordt uitgevoerd de gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

Kijk hier voor meer informatie.  

Aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo verloopt via de gemeente.               

Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze binnen de gemeente Eindhoven.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en de WMO. Lees er hier meer over.

Verzekeringen

Woont u via de WLZ dan heeft Vitalis een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. U dient zelf overige verzekeringen af te sluiten (bijv. rechtsbijstand). Aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo verloopt via de gemeente. Ook voor huurders die voor 31-12-2015 bij ons woonden is e.e.a. collectief geregeld. Huurders die na 31-12-2015 bij ons (lees Wooninc.) zijn komen wonen dienen zelf te zorgen voor een WA- en inboedelverzekering. Bekijk het document 'Toelichting bewonersverzekeringen' of neem voor meer informatie contact op met: verzekeringen@vitalisgroep.nl of 040 293 3578.

Meer informatie over uw persoonlijke situatie ?

Neem contact op met de adviseurs op het klantencentrum:

call20    040 220 22 02