'Klachten leiden tot verbetering'

Klachten

Hoe goed we ook ons best doen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. Spreek hierover. Dat is voor u én onze organisatie van belang.

Wat zijn klachten? 

Klachten zijn een uiting van ontevredenheid over de behandeling, de gang van zaken in onze organisatie, de benadering of het gedrag van medewerkers. Kortom, het gaat om zaken die volgens de klager anders hadden gemoeten of gekund. Er zijn verschillende manieren om klachten bekend te maken. Klik hier voor ons schema procedure bij klachten.

Hoe maak ik klachten informeel bekend?

Wat voor klachten of gevoel van onvrede u ook heeft, stel het aan de orde. Bespreek dit eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Uw klacht geeft dan de mogelijkheid om iets te herstellen of te verbeteren. Mocht dit onvoldoende helpen, of indien u het moeilijk vindt om rechtstreeks met de betrokkene te praten, dan kunt u terecht bij een van de leidinggevenden of directeur.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Ook kunt u ten alle tijden terecht bij de Vitalis klachtenfunctionaris. Zij ondersteunen u graag met het formuleren van uw klacht, treden op als objectief bemiddelaar of informeren u over de procedure van een formele klacht. Zij gaan vertrouwelijk met de informatie die u geeft om.

U kunt mailen naar het algemene email-adres: klachtenfunctionaris@vitalisgroep.nl of rechtstreeks contact opnemen met een van onderstaande klachtenfunctionarissen. 

De heer H. van de Laar, Geestelijk Verzorger (h.vande.laar01@vitalisgroep.nl, 06-53 54 39 50)

Mijke Graat, Regisseur Zorgverkoop en Marketing (m.graat@vitalisgroep.nl, 06 13 28 10 22)

Ad Lazonder, Coördinator Vrijwilligerswerk (a.lazonder@vitalisgroep.nl, 06-23 61 53 61)

Wilfried Goris, Manager Vitale Teams Peppelrode (w.goris@vitalisgroep.nl, 06-57 46 91 00)

Hoe dien ik formeel klachten in?

U kunt er ook voor kiezen uw klacht volgens een formele procedure door een Regionale Onafhankelijke Klachtencommissie te laten behandelen. Deze commissie onderzoekt uw klacht en brengt daar, na een hoorzitting, advies over uit (oordeel). Samen met onze collega-instellingen hebben wij deze klachtencommissie opgezet. Zij opereren onafhankelijk. 

U dient een klacht  schriftelijk bij de Klachtencommissie in te dienen. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en wat u van de Klachtencommissie verwacht. U kunt ook gebruik maken van bijgaand klachtenformulier. Uw schrijven kunt u opsturen naar:

Boskamp & Willems Advocaten
Secretaris Klachtencommissie Vitalis WoonZorg Groep
Mevrouw mr. A. Noordhof
Postbus 8727, 5605 LS Eindhoven
a.noordhof@boskampwillems.nl

De Klachtencommissie informeert u over de verdere procedure/termijn van hoorzitting/uitspraak. De kleden van de Klachtencommissie en andere betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht. Deze plicht tot geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van de Klachtencommissie. 

Klik hier voor de Klachtenregeling Onafhankelijke Klachtencommissie.