Corporate logo

Complimenten of klachten

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij horen het graag als u tevreden bent, bijvoorbeeld door ons een beoordeling te geven op Zorgkaartnederland.nl.

Hoe goed we ook ons best doen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. Spreek hierover. Dat is voor u én onze organisatie van belang. Er zijn verschillende manieren om klachten bekend te maken. Klik hier voor ons schema procedure bij klachten.

Hoe maak ik klachten informeel bekend?

Wat voor klachten of gevoel van onvrede u ook heeft, stel het aan de orde. Bespreek dit eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Uw klacht geeft dan de mogelijkheid om iets te herstellen of te verbeteren. Mocht dit onvoldoende helpen, of indien u het moeilijk vindt om rechtstreeks met de betrokkene te praten, dan kunt u terecht bij een van de leidinggevenden of directeur.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Ook kunt u te allen tijde terecht bij de Vitalis klachtenfunctionaris. Zij ondersteunen u graag met het formuleren van uw klacht, treden op als objectief bemiddelaar of informeren u over de procedure van een formele klacht. Zij gaan vertrouwelijk met de informatie die u geeft om.

U kunt mailen naar het algemene email-adres: klachtenfunctionaris@vitalisgroep.nl of rechtstreeks contact opnemen met een van onderstaande klachtenfunctionarissen. 

Mijke Graat, Regisseur Zorgverkoop en Marketing (m.graat@vitalisgroep.nl, 06 13 28 10 22)

Ad Lazonder, Manager Vitale Teams Vaandelhof (a.lazonder@vitalisgroep.nl, 06 23 61 53 61)

Anja van der Sar, Locatie coördinator Mondzorg Wissehaege (A.vander.Sar@vitalisgroep.nl, 06 34 22 43 16)

Hoe dien ik formeel klachten in?

U kunt er ook voor kiezen uw klacht volgens een formele procedure door een Regionale Onafhankelijke Klachtencommissie te laten behandelen. Deze commissie onderzoekt uw klacht en brengt daar, na een hoorzitting, advies over uit (oordeel). Samen met onze collega-instellingen hebben wij deze klachtencommissie opgezet. Zij opereren onafhankelijk. 

U dient een klacht schriftelijk bij de Klachtencommissie in te dienen. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en wat u van de Klachtencommissie verwacht. U kunt ook gebruik maken van bijgaand klachtenformulier. Uw schrijven kunt u mailen of opsturen naar:

Vitalis WoonZorg Groep
Ambtelijk Secretaris Onafhankelijke Klachtencommissie
Mevrouw drs. H.G. (Jet) Sporken
Postbus 4100
5604 EC Eindhoven
j.sporken@vitalisgroep.nl

De klachtencommissie informeert u over de verdere procedure/termijn voor hoorzitting/uitspraak. De leden van de Klachtencommissie en andere betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht. Deze plicht tot geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van de Klachtencommissie. 

Klik hier voor de Klachtenregeling Onafhankelijke Klachtencommissie.