Visie op innovatie

Het aantal ouderen neemt toe, net zoals hun zorgvraag die steeds complexer wordt. De middelen zijn schaars en het personele tekort stijgt. Om ook in de toekomst onze cliënten gelukkig oud te laten zijn, moet het roer om. Daarom bedenken en onderzoeken we nieuwe oplossingen die het dagelijks leven van de bewoners zo prettig, gemakkelijk en veilig mogelijk maken. En oplossingen die onze medewerkers ondersteunen en ontzorgen. Draagt de oplossing hieraan bij? Dan implementeren we deze. Zodat we ook in de toekomst goede en veilige zorg kunnen blijven leveren.

Inzet zorgtechnologie

Toekomstbestendige zorg kan niet zonder grootschalige inzet van zorgtechnologie, digitalisering en eHealth. Dit vraagt om een andere manier van kijken en werken. Door trainingen en het delen van kennis en ervaringen stomen we ons klaar voor de toekomst. Zelfstandig als Vitalis én samen met andere organisaties. Actuele ontwikkelingen zijn:

TOP: Technologische OntdekPlek

De Technologische OntdekPlek (TOP) is hét kennis- en inspiratiepunt van Vitalis. Hier kunnen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals van Vitalis ontdekken welke mogelijkheden er zijn rondom zorgtechnologie en digitale innovatie. De TOP is volop in ontwikkeling: het aantal producten wordt steeds verder uitgebreid en steeds meer experimenten worden door TOP ondersteund. De Technologische OntdekPlek is op afspraak te bezoeken op WoonincplusVitalis locatie Berckelhof.

Proeftuin Berckelhof

Binnen Proeftuin Berckelhof kunnen zorgprofessionals van Vitalis bestaande zorgtechnologieën uittesten. Zij kunnen beoordelen of deze bijdragen aan het gelukkig oud zijn van onze bewoners of aan het ondersteunen of ontzorgen van de medewerkers. Als de technologie een toegevoegde waarde heeft, worden samen met de zorgprofessionals de voorbereidingen getroffen om de technologie binnen Vitalis in gebruik te nemen.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorgtechnologie voor u als cliënt, mantelzorger of medewerker van Vitalis? Neem dan contact op met de Technologische OntdekPlek via top@vitalisgroep.nl. Of volg ons via Facebook of Instagram.

Inzet zorgrobots

Zorgrobots worden ingezet naast de zorgmedewerker als aanvulling en ter ondersteuning. Sommige robots komen gezelligheid brengen, geven een moment van afleiding. Ook kunnen ze helpen om te herinneren aan afspraken of eetmomenten. Bij Vitalis werken we op dit moment met zorgrobot SARA, die bewoners op diverse locaties een bezoekje brengt, afleidt en aandacht geeft. Tegelijkertijd zijn we samen met leverancier Bright Cape bezig met het doorontwikkelen van robot SARA. Hierbij zijn de vragen en behoeftes van cliënten en zorgprofessionals het uitgangspunt.    

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

In het Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant werken Vitalis, Archipel, Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 sinds 2018 samen op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een voorbeeldproject is de digitale dokterstas: een tas vol innovatieve instrumenten, zodat een arts op afstand mee kan kijken met onderzoeken die het verpleegkundig team uitvoert bij de cliënt.

Medido

De Medido is een zorgtechnologie uitgetest in Proeftuin Berckelhof. Deze medicijndispenser herinnert de cliënt eraan wanneer hij de medicatie moet innemen, geeft de juiste medicatie uit en opent het zakje. Tijdens het experiment bleek al snel dat de cliënt geen hulp meer nodig heeft van een zorgprofessional. De cliënt krijgt weer meer eigen regie en hoeft niet meer te wachten tot een zorgmedewerker langskomt. De Medido wordt nu op steeds meer plekken binnen Vitalis ingezet.

Bekijk de video

Meer contact en warme zorg

Zorgtechnologie zien wij als kans voor meer (sociaal) contact en warme zorg. Door de technologie zelf én doordat medewerkers meer ruimte hebben voor echt contact. Sanne Schepens, projectadviseur zorgtechnologie: “In een onderzoek werd aan ouderen gevraagd of ze liever door een robot of een mens gewassen zouden willen worden. De meerderheid koos voor een robot. Dat is te begrijpen; je krijgt namelijk steeds dezelfde robot die je wast, niet een steeds wisselende zorgmedewerker. Daarnaast is het minder confronterend om onder de douche gezet te worden door een robot dan door een mens.”