Visie op Parkinson

Corporate logo

Parkinson

Leven met Parkinson of Parkinsonisme is voor iedereen anders. Wat kunt u zelf en waar moet een andere invulling voor worden bedacht? Per cliënt bekijken we, met verschillende disciplines, naar de mogelijkheden voor zo goed mogelijke zorg of ondersteuning. De kwaliteit van leven en het welzijn staat centraal. Zodat onze zorgverlening voor iedereen met de ziekte van Parkinson past, helpt en ondersteunt. We werken in de samenwerkingsdriehoek; cliënt, familie, zorg.

Complexiteit

De aard van dit complexe ziektebeeld brengt veel onzekerheden met zich mee. Voor cliënten en mantelzorgers kan ondersteuning van een expert en/of contact met lotgenoten van toegevoegde waarde zijn. Begeleiding en ondersteuning bij lichamelijke of psychische klachten, gesprekken en voorlichting over medicatie, samen kijken we graag naar de mogelijkheden voor een andere tijdsinvulling of aanpassingen die het leven veraangenamen.

Toegevoegde waarde

Het Parkinson expertisecentrum  op Peppelrode geeft de beste specialistische zorg op maat voor mensen met de Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme in alle stadia van deze ziekte. De afstand tussen bewoner, behandelaren en zorgmedewerkers is klein, waardoor er een fijne, veilige sfeer heerst.

Wij bieden bovendien een gevarieerd aanbod van activiteiten die we continu ontwikkelen. Voor veel mensen met Parkinson wordt bewegen moeilijker, maar is muziek wel een goed hulpmiddel om in beweging te komen. ‘Dans met Balans’ is een programma dat we in samenwerking met het CKE speciaal voor mensen met Parkinson hebben ontwikkeld. Het is gebleken dat zij hier veel baat bij hebben. Parkinson kan ook invloed hebben op de waarneming, het onthouden van alledaagse en/of complexe zaken. Onze geheugentraining is gericht op het bewust worden van veranderingen en het vinden van een manier om met die veranderingen om te gaan.

Er is ook een behandelcentrum binnen Vitalis Peppelrode gevestigd. De behandelaren van ons expertisecentrum zijn aangesloten bij en geschoold via ParkinsonNet: een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in de behandeling van cliënten van deze doelgroep.

 

Het verblijf geeft een goed gevoel; ook de mantelzorger wordt ontzorgd. Als bewoner voel je je geen uitzondering omdat alle medebewoners met dezelfde beperkingen en/of problematieken kampen.

Dhr. Bert Garenfeld en dochter Nicole

Parkinson Expertise Centrum Eindhoven

Begin 2016 is Peppelrode gestart met het expertisecentrum voor mensen met Parkinson die niet meer thuis kunnen blijven wonen. In de loop van de afgelopen jaren hebben we – in afstemming met onze bewoners en mantelzorgers – een gevarieerd aanbod van behandeling, begeleiding, ondersteuning, zorg en verpleging ontwikkeld. Niet alleen voor bewoners maar ook voor partners en andere mantelzorgers. De Parkinson Afdeling op Peppelrode, waar 20 bewoners wonen met een Wet Langdurige Zorg indicatie in Peppelrode is onderdeel van het Parkinson Expertisecentrum Peppelrode (PEP). Dit tezamen met een dagbesteding voor mensen met Parkinson, dagactiviteiten zoals Dansen met Parkinson en een in ontwikkeling zijnde dagbehandeling voor mensen met Parkinson.

Parkinson Café Eindhoven houdt op Peppelrode iedere 3e donderdagmiddag van de maand van 15.00 – 16.00 uur een bijeenkomst voor mensen met Parkinson(isme) en hun naasten. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten. Lees er meer over op hun website.

Ons dienstenpalet

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Activiteiten (o.a. Parkinson café, Dansen met Parkinson)
  • Eerste lijns behandelingen
  • Dagbesteding
  • Wonen met zorg en/of behandeling
  • Advies en begeleiding

Neemt u contact op met de (zorg)adviseurs van SeniorenPunt om te horen wat we voor u kunnen betekenen.

Samenwerken in de regio

Vitalis vervult een kartrekkersrol in de regio. Het expertisecentrum is aanspreekpunt en vraagbaak op gebied van Parkinson. Uitgangspunt is maximale samenwerking, kennisdeling en verbinding met regiopartners; Archipel, ZuidZorg en Zorgboog. Samen zetten we de differentieermiddelen vanuit het zorgkantoor goed in om de zorg op het gebied van Parkinson voor de regio goed in te richten. Onze behandelaren werken voor cliënten met Parkinson o.a. samen met neurologen van het Catharina en Maxima ziekenhuis.