Huurappartementen met wijkzorg
Wonen met zorg
Wonen voor dementie
Dagbesteding
Ankerpunt voor de wijk