{$ALGEMEEN1_QUOTE}

Corporate logo

Ons uitgangspunt

Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘Ruimte voor een Eigen Leven’.
Dat vullen wij in op elk mogelijk gebied. Proberen te blijven leven met ruimte voor wat uw interesse heeft.

ONZE MISSIE EN VISIE

Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: ‘Ruimte voor een Eigen Leven’ wat door Vitalis als volgt wordt ingevuld:

Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk bij het versterken, herstellen of behouden van hun regie, betekenis en levensvreugde in hun leven. Ieder binnen de eigen mogelijkheden en op hun eigen wijze.

Woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten

Dit doen we door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Dat betekent voor cliënten ruimte om hun eigen leven in te vullen en voor medewerkers ruimte om hun werk op een creatieve, afwisselende en professionele wijze uit te voeren.

Lees hier onze bewonerservaringen

Bewoners aan het woord

Wilt u een persoonlijk gesprek?

Neem contact op met het klantencentrum

Kernbegrippen en activiteiten voor Vitalis:

  • Continue aandacht voor kwaliteit en veiligheid ouderen verbeteren.
  • We werken vanuit drie kernwaarden die voor iedereen gelden: ertoe doen, meedoen en de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen.
  • Door het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert Vitalis de voorwaarden voor leven in eigen stijl en naar eigen keuze.
  • Innovatie die bijdraagt aan meer contact, meer kwaliteit en veiligheid voor cliënten en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en social design, voor ontmoeten en welbevinden.
  • Ruimte voor professionals om zelf keuzes te maken en zelf direct in te spelen op de behoeftes van de klanten