{$ALGEMEEN1_QUOTE}

Corporate logo

Ons uitgangspunt

Vitalis WoonZorg Groep is de expert in alle fases van de ouderenzorg. We doen dit vanuit het doel dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Dat bereiken is soms een hele kunst, daarom luidt onze ambitie: de kunst van gelukkig oud zijn.

Over de kunst van gelukkig oud zijn

Onze bewoners zitten in de laatste levensfase, hebben vaak familie en vrienden verloren en ingeleverd aan mentaal of fysiek vermogen. We vinden het belangrijk dat we onze bewoners kennen, zodat we goed kunnen aansluiten op wat zij nodig hebben. Gezondheid is volgens ons veel meer dan alleen een fit lijf. Wij hebben bijzondere aandacht voor de beleving en mentale fitheid van de bewoner. Samen werken we elke dag aan de invulling van onze ambitie door zoveel mogelijk geluksmomenten te creëren.

Daarnaast zien we kunst en cultuur als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken. Kunst en cultuur als vitamine voor de geest, als middel voor ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier.

Expert in alle fases van de ouderenzorg

Voor alle fases in het ouder worden bieden wij oplossingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en behandelingen. Op maat en aanpasbaar aan de veranderende vraag. Van wijkzorg tot en met intensieve zorg, revalidatie, specialistische behandelingen en een breed aanbod van welzijn, met speciale aandacht voor kunst en cultuur. Ertoe doen, zelf doen en meedoen staan daarbij centraal. Zowel voor onze bewoners als voor onze medewerkers en vrijwilligers in de Vitale Teams. We begeleiden u bij de invulling van de zelfredzaamheid. Net zoals voorheen is het van groot belang om dit samen met mantelzorg, familie of anderen in uw sociale netwerk te blijven doen.

Doen wat nodig is

Wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Dat doen we door te doen wat nodig is. Doen wat betekenisvol is voor onze bewoners, ook al is dat niet altijd in objectief meetbare resultaten te vangen. 'Terug naar de bedoeling', noemen we dat. Hiermee zetten we betekenisvolle, niet in cijfers uit te drukken zorg en aandacht, weer voorop. Binnen de Vitale Teams krijgen medewerkers de ruimte en het vertrouwen om te handelen vanuit die bedoeling. Zodat we dagelijks veel geluksmomentjes kunnen creëren en zo bouwen aan het Vitalis van de toekomst. 

Lees hier onze bewonerservaringen

Bewoners aan het woord

Wilt u een persoonlijk gesprek?

Neem contact op met SeniorenPunt

Om onze ambitie te bereiken:

  • Stellen wij ertoe doen, meedoen en zelf doen altijd centraal, met oog voor kwaliteit, veiligheid en geluksmomenten.
  • Werken we aan Vitalis als fijnste club om te werken: tevreden medewerkers en vrijwilligers die binnen Vitale Teams ertoe doen, meedoen en zelf doen wat nodig is.
  • Innoveren we om het leven van bewoners zo prettig, gemakkelijk of veilig mogelijk te maken en het werk van onze medewerkers te ondersteunen.
  • Richten we ons op toekomstbestendige woon, zorg- of welzijnsoplossingen die passen bij bewoners die langer zelfstandig en langer thuis wonen.
  • Investeren we in kennisuitwisseling en samenwerking met als doel om nu en in de toekomst zorg van topkwaliteit te kunnen leveren.