Dementie

Corporate logo

Dementie

Bij mensen met dementie is de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. Dementie kan veel vragen en onzekerheden oproepen. Vitalis helpt. Met advies. Met passende zorg of ondersteuning. Samenwerking met u en uw mantelzorg(s) is van groot belang. Wij streven er naar iets voor u te betekenen!

Onze visie?

Lees hier meer

Dementie

Is er sprake van (beginnende) dementie, dan helpen wij u graag met passende zorg aan huis. Onze deskundigen denken graag met u en/of uw mantelzorger mee, zij adviseren en regelen naar wens ook daadwerkelijk de zorg. Ook zijn er volop mogelijkheden voor dagbesteding op verschillende locaties in Eindhoven. Lees hier meer over dagbesteding.

Wanneer het thuis niet meer gaat, biedt Vitalis zorg in onze verpleeghuizen of in kleinschalige zorgafdeling op woonzorg locaties in de wijk. Het uitgangspunt is om met zoveel mogelijk bewegingsruimte te kunnen wonen, vrije tijd naar eigen inzicht te besteden en betekenisvolle rollen te kunnen vervullen. Vanuit oprechte aandacht en open communicatie proberen we vertrouwde patronen en rituelen te achterhalen. Omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het vertrouwde. Enkel dan kunnen we de best passende zorg en behandeling bieden. Lees meer over intensieve zorg

Sociaal netwerk

Betekenisvolle mensen (familieleden, buren, vrienden, collega’s, kennissen) vervullen een belangrijk rol bij het gelukkig oud worden. Familie en vrienden vormen de schakel tussen verleden, heden en toekomst. Door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen en/of gezamenlijk te eten ontstaat een moment van herkenning, samenzijn en rust. Uiteraard stimuleren we ook actieve betrokkenheid en een sturende invloed van het netwerk op de zorgafspraken. Want alleen in goed samenspel tussen de drie-eenheid klant – verzorgers – sociaal netwerk, ontstaat de beste zorg.

Tanja Weijts is activiteitenbegeleidster. Zij benadrukt hoe belangrijk het samenspel is tussen klant, verzorger en het sociale netwerk.

Meer informatie ?

Neem contact op

Een vitale invalshoek

Wij stimuleren het bewegen van cliënten. Bewegen heeft een bewezen positieve invloed op de kwaliteit van leven. Juist het blijven bewegen in het dagelijks ritme, zoals het loopje naar de brievenbus of boodschappen doen, houdt de mens vitaal. De geest prikkelen en activeren we door aanspraak te doen op de verbeeldingskracht en creativiteit. Vanuit de gedachte dat kunst raakt, bieden we een kunst en cultuur programma op ieder belevingsniveau.           

Zolang mogelijk samen

Naast individuele kamers beschikt Vitalis over appartementen waar echtparen kunnen samen kunnen blijven wonen. Plezierig samenwonen in een veilige beschermde omgeving, waar herkenbaarheid, huiselijkheid en gezelligheid de trefwoorden zijn.  

Kunst is het beste medicijn

Vitalis prikkelt de geest met een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma

Klik hier voor meer informatie

Maximale vrijheid

Bij Vitalis streven we naar maximale vrijheid voor onze cliënten met en zonder dementie. Daarom willen we dat op al onze locaties de deuren standaard open zijn. Op sommige locaties is dat nu al het geval, op andere locaties wordt daaraan gewerkt. Want meer bewegingsvrijheid draagt bij aan een betere gezondheid en gelukkig oud zijn. Alleen in uw eigen belang kan hiervan worden afgeweken. Door het leveren van maatwerk en de inzet van de technologie leefcirkels, waarborgen we de veiligheid. Lees verder...