Corporate logo

Kunst raakt ons

Kunst kan mensen raken, of u nu jong of oud bent, medewerker of cliënt. Kunst zet aan tot beweging, het inspireert en verbindt mensen. Kunst en cultuur levert een positieve bijdrage aan blijven kijken, aan vernieuwen en aan samen beleven.

Visie op Kunst en Cultuur

Binnen Vitalis is er bijzondere aandacht voor activiteiten en evenementen op het gebied van Kunst en Cultuur. Kunst doet aanspraak op de verbeeldingskracht, op creativiteit en mogelijkheden en werkt vaak inspirerend. Kunst kan de katalysator zijn voor het daadwerkelijk beleven van het eigen leven, samen met de mensen om u heen.

Een impressie

Culturele en culinaire festiviteiten

Op al onze locaties is er een afwisselend expositie-aanbod in de algemene ruimtes. Ook spelen onze restaurants in op culinaire festiviteiten en zijn er dikwijls themadiners. Ook organiseren wij op al onze locaties regelmatig culturele festiviteiten. Denk daarbij aan muziekuitvoeringen, themamiddagen, excursies, kienavonden en filmmiddagen, computerclubs en internetcafés.

Proza ipv Prozac

Het Productiehuis Ouderen en Verhalen is een bijzondere samenwerking tussen Literair Productiehuis Wintertuin/De Nieuwe Oost en Vitalis Zorg Groep.

Het platform initieert ontmoetingen tussen makers en ouderen én geeft hen een podium.

Meer lezen

Blijven genieten, op je eigen manier!

Literatuur, muziek, toneel, dans of film prikkelen de zintuigen. U hoeft er niet meer voor naar een theater, schouwburg of bioscoop. Vitalis haalt het binnen of brengt u ernaar toe. Een afwisselend en boeiend programma draagt bij aan de kwaliteit van leven waar Vitalis als organisatie voor staat. Kunst en Cultuur is binnen Vitalis als vanzelfsprekend tot het dagelijkse leven gaan horen.

Ons actuele programma 

Deelname landelijk programma kunst en cultuur

Vitalis is deelnemer aan het landelijke ZonMw programma ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning’. Hierin staat de vraag centraal: wat zijn de effecten van kunst op de (positieve) gezondheid en het welbevinden? Door deelname hopen we meer inzicht te krijgen in het effect hiervan op onze bewoners. Bijvoorbeeld welke elementen belangrijk zijn. En de kennisdeling die in de samenwerking plaatsvindt, komt ook ons aanbod ten goede. Het programma loopt tot en met 2022.

Lees hier het laatste nieuws

naar nieuwsberichten

Meerwaarde kunst in de zorg

Pink van Veen, tot 2016 bestuurslid van Vitalis Woonzorg Groep, zag een duidelijke meerwaarde van het inzetten van kunst in de zorg.

Kunst is een middel om een gesprek over belangrijke thema’s te openen. Kunst stimuleert onderling contact. Het is een goed instrument om te communiceren met dementerenden.”

Bekijk de video