Vitalis innoveert

Om ook in de toekomst onze cliënten gelukkig oud te laten zijn, is de inzet van technologie noodzakelijk. En daarvoor moet het roer om. We bedenken en onderzoeken nieuwe oplossingen die het dagelijks leven van de bewoners zo prettig en veilig mogelijk maken. En oplossingen die onze medewerkers ondersteunen en ontzorgen. Zo werken we samen aan een toekomst waarbij de inzet van technologische innovaties vanzelfsprekend wordt om veilige, goede en warme zorg te kunnen blijven leveren.

Strategie

Succesvol innoveren doen we samen. Daarom zijn onze medewerkers en bewoners actief betrokken bij het toetsen en onderzoeken van nieuwe oplossingen. Blijkt uit de praktijk dat de oplossing waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van de bewoner, diens zorg of het werk van onze medewerker? En weegt dat op tegen eventuele nadelen? Dan implementeren we de nieuwe toepassing, zodat het bij kan dragen aan het gelukkig oud zijn van al onze bewoners en de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Het Vitalis innovatieteam ondersteunt en adviseert de teams bij dit proces en wordt daarbij geadviseerd door de innovatieraad. Ook werken we samen met externe partijen.

Innovatieraad

De innovatieraad adviseert de directie van Vitalis over het inzetten van zorgtechnologie binnen Vitalis. De innovatieraad bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de organisatie. denk daarbij aan (wijk)verpleegkundigen, managers, het innovatieteam en ondersteunende diensten.

Ons innovatieproces in 8 stappen

 • Stap 1: Gestructureerd verzamelen van ideeën en inzichten
  Het innovatieteam verzamelt centraal ideeën en inzichten en maakt een voorselectie.
 • Stap 2: Selectie ideeën in innovatieraad
  De innovatieraad bespreekt de voorselectie en maakt een definitieve selectie. De raad houdt daarbij rekening met haalbare innovatiedoelen en het koersplan van Vitalis.
 • Stap 3: Meenemen directieteam in ontwikkelingen
  De innovatieraad koppelt haar adviezen terug in het directieteam, zodat zij op de hoogte is van de doelstellingen en handvatten krijgt voor het creëren van draagvlak in de organisatie rondom de inzet van de nieuwe technologie.
 • Stap 4: Projectplan innovatieproeftuin maken
  Het innovatieteam schrijft een concreet plan en tijdspad voor de proeftuin. Daarin staan ook wat moet zijn getoetst om het experiment als succesvol te kunnen beschouwen en welke meerwaarde voor cliënten of medewerkers wordt verwacht.
 • Stap 5: Start innovatieproeftuin
  De gekozen innovatie wordt getest in één of meerdere proeftuinen op één of meer locaties.
 • Stap 6: Voortgang van de proeftuin
  Gedurende de proeftuin presenteert het innovatieteam de voortgang van de proeftuinen in directieteam, innovatieraad en managementteam.
 • Stap 7: Besluitvorming
  Na afronding van de innovatieproeftuin deelt het innovatieteam de definitieve resultaten (meerwaarde voor cliënt en medewerker, de mate van procesverandering en de kosten voor verdere opschaling) met de innovatieraad. Op basis daarvan brengt de innovatieraad een advies uit aan het directieteam om de oplossing Vitalisbreed in te gaan zetten of om te stoppen. Het directieteam neemt vervolgens het definitieve besluit.
 • Stap 8: Opschalen
  Wordt gekozen om op te schalen, dan wordt de innovatie ingebed in de bestaande processen en is het niet meer de vraag of we de innovatie gaan inzetten, maar wanneer.

Wat is een innovatie proeftuin?

Bij een proeftuin wordt er samen met de medewerkers op de proeftuinlocaties gekeken hoe de innovatie past binnen de Vitalis omgeving. Bijvoorbeeld welke impact de innovatie heeft op het zorgproces of welke ICT faciliteiten er nodig zijn om deze innovatie te implementeren? Vooraf wordt er bepaald op welke vragen er aan het eind van de proeftuin antwoord gegeven moet worden. Aan het eind van het traject worden de resultaten besproken in de innovatieraad.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorgtechnologie voor u als cliënt, mantelzorger of medewerker van Vitalis? Neem dan contact op met de Technologische OntdekPlek via top@vitalisgroep.nl.

Of volg ons via Facebook of Instagram.