Innovatie proeftuinen

Samen met medewerkers op locatie kijken we hoe innovatie past binnen Vitalis. We doen dat binnen een zogenaamde 'innovatie proeftuin':
vitalis woonzorg groep

 

 

Leefcirkels

Een leefcirkel is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Het is een bewezen technologie die al bij diverse zorginstellingen wordt toegepast.

Een cliënt draagt een tag bij zich, die zijn bewegingsruimte 'op maat' regelt. Sommige deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren worden gesloten.

Per cliënt wordt vastgesteld hoe hij of zij functioneert en wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt bepaald wat iemans 'leefcirkel' is. Voor de een is dit een afdeling, voor de ander is dit de hele locatie met binnentuin.

Lees meer over leefcirkels

Vitamines voor de geest

Medido

Medido is een automatische medicijndispenser, die de medicatie vanuit de baxterrol automatisch uitgeeft op de juiste tijdstippen. Hierdoor is het aanreiken van medicatie door de zorgverleners niet meer nodig. De cliënt krijgt zelf de regie van het medicatiebeheer. 

De zorgverlener vult wekelijks de Medido met de baxterrol. De Medido staat in directe verbinding met de Medido helpdesk, die bij het uitnemen van de medicatie of bij storingen contact opneemt met de zorg.

\Vitamines voor de geest

Tessa

Tessa is een sociale zorgrobot die verbale begeleiding geeft bij dagelijkse actviteiten aan cliënten met cognitieve beperkingen. Het ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg.

Verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers of welzijnsmedewerkers  programmeren Tessa. Dat kan 24/7 en op afstand. De applicatie die hiervoor wordt gebruikt, is een soort agenda.

Er kunnen taken en herinneringen worden ingesteld. Maar ook conversatie scripts en muziek. Tessa praat met haar eigen stem en spreekt de boodschappen uit naar de cliënt.

Vitamines voor de geest

Sara

Tessa is een sociale zorgrobot die verbale begeleiding geeft bij dagelijkse actviteiten aan cliënten met cognitieve beperkingen. Het ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg.

Verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers of welzijnsmedewerkers  programmeren Tessa. Dat kan 24/7 en op afstand. De applicatie die hiervoor wordt gebruikt, is een soort agenda.

Er kunnen taken en herinneringen worden ingesteld. Maar ook conversatie scripts en muziek. Tessa praat met haar eigen stem en spreekt de boodschappen uit naar de cliënt.

Vitamines voor de geest