Corporate logo

Inge Fleischeuer vertelt...

Marsroute om nog beter voorbereid te zijn op de zorgkloof

26-04-2023

Tijdens ons Vitalis-event op 1 december 2022 zijn drie richtinggevende kaders meegegeven. Dat genereert kracht en focus. Focus op deze drie kaders zou tot gevolg moeten hebben dat we minder professionele zorg nodig hebben.
1. We willen nog beter verkennen wat de echte klantvraag is, omdat we denken dat ons dat helpt om te stoppen met automatismen waar de klant eigenlijk niet om vraagt.
2. We geloven dat aandacht voor welzijn ertoe bijdraagt dat zowel medewerkers als bewoners zich prettiger voelen en daardoor minder zorg nodig hebben.
3. We willen het adaptatievermogen van onze organisatie vergroten voor innovaties (proven concepts).

In de hectiek van alle dag is de verleiding echter groot is om te doen wat je altijd al deed. Daarom is er een geregisseerde bewustwording en misschien wel gedragsverandering nodig. Ook voelden we allemaal dat het wellicht gestructureerder moest gaan en dat we iets meer tempo zouden moeten maken. Daarom hebben we een regisseur in de arm genomen. Zij heeft ons geholpen om tot een goede marsroute te komen. Vele gesprekken op alle niveaus en met alle inspraakgremia hebben ertoe geleid dat we inmiddels een programma ‘Versnelling 2023’ hebben. Lees er hier meer over.

Het leuke van dit proces is dat we, door er zo intensief met elkaar over te praten, in de praktijk al zien dat het leeft. Prachtige successen, zoals het welzijnsconcept van De Paladijn, het toepassen van de Medido, de pg-afdeling in Peppelrode waar we werken met 1 verpleegkundige, enzovoort, enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat het met onze aanpak nog beter en sneller gaat verlopen. Daar verheug ik me op. Natuurlijk gaan we ook grenzen tegenkomen, maar daar zijn we allemaal bij en ook daar zullen we ons in de toekomst op een goede manier toe gaan verhouden.

Vanuit het motto ‘wat kan er wel’, wens ik ons veel werkplezier en veel succes toe.

Inge Fleischeuer,
bestuurder

Terug naar het overzicht