Consult aanvragen

Corporate logo

Medische zorg voor ouderen

De medische zorg voor co-morbiditeit en multi-morbiditeit bij kwetsbare ouderen luistert nauw. Ons team is goed op elkaar ingespeeld, waardoor er bij een meervoudige zorgvraag snel en vakkundig een goed beeld van de behandeling ontstaat. 

Update Covid-19 (05-06-2020): externe cliënten zijn weer welkom voor behandelingen. Hierbij houden we de richtlijnen van het RIVM aan. Om iedereen te beschermen zorgen we ervoor dat interne en externe cliënten niet met elkaar in contact komen. Ook nieuwe cliënten kunnen weer doorverwezen worden naar de behandelgroep van Vitalis. 

Consult aanvragen voor verwijzers

Onze specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en artsen zetten graag hun brede geriatrische expertise in om u te adviseren bij beslissingen voor uw cliënten. 

Samenwerking

We werken intensief samen met huisartsen, ziekenhuizen, diagnostische centra en collega-instellingen. Ook nemen wij deel aan de CVA Ketenzorg (voor beroertes), de netwerken voor dementie, revalidatie, palliatieve zorg, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson en multiple sclerose (MS). Met diverse universiteiten, waaronder het Radboud, hebben we intensieve samenwerkingsverbanden, ook op het gebied van onderzoek.

Crisisopname

Een crisisopname verloopt voor PG cliënten via de crisisdienst van GGZE (040-2613800) en voor SOM clënten via het WoonincPlusVitalis klantencentrum (040-2202202).

Wilt u overleggen over de behandeling van uw kwetsbare oudere cliënt?

Binnen kantooruren kunt u contactopnemen met het Medisch secretariaat van Vitalis 040-21 51 667.  Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost contacteren. 

Wilt u een consult aanvragen?

Consultformulier

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de verpleegomgeving

De Specialist Ouderengeneeskunde biedt samen met een multidisciplinair team, waar ook de Verpleegkundig Specialist deel van uitmaakt, integrale behandeling aan ouderen opgenomen in een verpleeghuisinstelling.

In de thuisomgeving

Daarnaast heeft de Specialist Ouderengeneeskunde een adviserende rol bij thuiswonende ouderen door deel te nemen aan het multidisciplinair overleg (o.a. in het kader van de 1e lijns module Ouderengeneeskunde).

Ook kan de specialist ouderengeneeskunde of (para)medicus geconsulteerd worden voor advies bij thuiswonende kwetsbare ouderen binnen onze deskundigheidsgebieden. Denkt u hierbij aan de diagnostiek van en omgaan met multi-pathologie, polyfarmacie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie zorg, chronische wondzorg.

Advies voor passende woonvorm

De Specialist Ouderengeneeskunde kan adviseren in een passende woonvorm wanneer thuis wonen niet langer haalbaar is.

Vergoeding behandeling

Consultatie van de Specialist Ouderengeneeskunde valt binnen de WLZ-voorzieningen. Voor deelname aan het multidisciplinair overleg gelden aparte afspraken met de zorgverzekeraars.

Ook ons klantencentrum zet haar expertise graag voor u in

Belt u met call20  040 220 22 02

Onze specialisaties

  • Kwetsbare senioren met multi-pathologie
  • Polyfarmacie
  • Palliatieve zorg
  • Geriatrische revalidatie
  • Psychogeriatrie
  • Gerontopsychiatrie
  • Complexe, chronische wonden