{$ALGEMEEN1_QUOTE}
Behandelingen

Corporate logo


Ouderen steeds langer thuis

Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. De verzorging, verpleging en behandeling zullen daarom veel minder plaatsvinden in zorg- en verpleeghuizen. Daar spelen wij op in. 

Verwijsformulieren Behandelingen

Onze belangrijkste opdracht is dat cliënten altijd kunnen rekenen op adequate hulp en behandeling, thuis en bij Vitalis. Daarom zetten wij ons meer en meer in voor samenwerking en voor het delen van onze specialistische kennis met andere hulp- en zorgverleners. Zowel op behandelniveau - met ziekenhuizen, huisartsen en partners in de verpleegkunde en de verzorging - als op organisatieniveau - binnen diverse netwerken en ketens.

Wilt u een consult met onze behandelaren?

Belt u met het secretariaat 040- 215 16 67

Ons klantencentrum zet haar expertise graag voor u in

Het klantencentrum van Vitalis staat klaar om u gerichte informatie te verstrekken. Onze goed opgeleide adviseurs kunnen u adviseren over al onze mogelijkheden.

Belt u met 040 220 22 02