Behandelgroepen logo

Hulp en behandeling
thuis en bij Vitalis

Onze belangrijkste opdracht is dat cliënten altijd kunnen rekenen op adequate hulp en behandeling, thuis en bij Vitalis. Ook bij andere zorgaanbieders en hulpverleners zetten wij graag onze specialistische kennis in. Want de beste hulp en behandeling moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dat is onze visie

Onze visie

Ons uitgangspunt en onze visie is om ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen. Onze professionals spelen hierop in door u zoveel mogelijk daar te behandelen waar uw woont.

Meervoudige problemen vragen vaak om een gezamenlijke aanpak. Hierin ligt onze kracht en onze visie. Wanneer het kan, behandelen onze professionals u alleen. Waar het beter is, behandelen wij u als team. Iedere individuele professional van de Behandel Groep heeft een multidisciplinaire team ter beschikking. Voor wanneer het nodig of wenselijk is. Door de korte communicatielijnen kunnen we  snel overleggen en zo tot een optimaal behandelplan voor u als cliënt te komen. Uiteraard doen wij dit altijd in samenspraak met u en indien gewenst uw familie. 

Wilt u meer informatie?

Mail ons 

 

Wij zetten onze expertise graag in voor overleg met onze samenwerkingspartners

Bent u een verwijzende partij?

Klik hier

Intensieve samenwerking

We werken intensief samen met huisartsen, ziekenhuizen, diagnostische centra en collega-instellingen. Ook nemen wij deel aan de CVA Ketenzorg (voor beroertes), de netwerken voor dementie, revalidatie, palliatieve zorg, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson en multiple sclerose (MS).