'Samen zetten wij kennisgebieden multidisciplinair in'

PSYCHOLOGIE

Bij vergeetachtigheid, concentratieproblemen, stemmingsproblemen, veranderingen in gedrag of persoonlijkheid staan onze psychologen voor u klaar. Problemen kunnen ontstaan, gewoon bij het ouder worden, bij psychogeriatrische problemen, bij chronische ziekte of tijdens het revalideren. In alle gevallen inventariseren we het probleem, op basis waarvan we een gericht behandelplan opstellen. Zowel diagnostiek als behandeling kan op één van onze locaties of bij u thuis plaatsvinden.

Onze psychologen beschikken over een brede expertise in de ouderenproblematiek. We werken nauw samen met huisartsen in de omgeving. Ook nemen we deel aan regio-overleggen en de CVA-ketenzorg. Binnen Vitalis kunnen we meerdere disciplines inzetten, zodat we ook voor de kwetsbare senioren de beste zorg bieden. 

Specialisaties

  • Neuropsychologie
  • Gedragsproblematiek
  • Begeleiding/ training van zorgteams
  • EMDR (traumabehandeling)

‘Door de brede samenstelling van onze vakgroep Psychologie is er een grote diversiteit aan kennis en ervaring. Door dit kennisgebied multidisciplinair in te zetten is een integrale aanpak mogelijk bij de complexe ouderenproblematiek.’
Gideon Bruggeman, gezondheidszorgpsycholoog i.o.

Wilt u meer weten?

Neem contact op

Heeft u recht op een vergoeding? 

Klik hier voor meer informatie

Wilt u een afspraak maken?

Klik hier en neem contact op

Meer informatie over onze aanmeldprocedure, wachttijden, leveringsvoorwaarden, statuten?

Klik hier voor meer informatie