Pilot revalidatie-nazorg Wissehaege

Pilot revalidatie-nazorg Wissehaege

09-11-2017

Lotte Joosten, verpleegkundig specialist bij Wissehaege, heeft tussen februari en december 2017 alle ontslagen cliënten van revalidatie Wissehaege opgebeld om naar hun ervaringen te vragen. Met de meeste van hen gaat het thuis goed. Wekelijks belde Lotte ontslagen revalidanten om zo een beeld te krijgen van hoe het hen thuis vergaat. De verpleegkundig specialist sprak uitsluitend met de cliënten zelf en niet met mantelzorgers.

Het doel van deze service is enerzijds de tevredenheid te peilen, anderzijds het beloop te bespreken en problemen te signaleren als die zijn ontstaan. Als dit laatste het geval is, kan Vitalis op bepaalde gebieden hulp bieden, bijvoorbeeld met het inzetten van paramedici of extra zorg aan huis. De conclusie van de afgelopen maanden is dat mensen goed naar huis gaan. Dit wil zeggen dat mensen tevreden zijn over het ontslagtraject en dat het over het algemeen thuis goed gaat. In vijftien procent van de gevallen bleek het verblijf thuis tegen te vallen, zodat Vitalis nog enkele acties moest inzetten, zoals regelen van extra momenten thuiszorg of een maaltijdvoorziening. In geen van de gevallen bleken grote problemen te zijn ontstaan, zodat extra consultatie of opname niet nodig waren.

Ontslagen revalidanten ervoeren het telefonisch contact na ontslag als zeer prettig en klantgericht.
Op dit moment wordt de pilot geëvalueerd en bekijkt Vitalis hoe dit nazorgtraject verder vorm kan krijgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht