LANDELIJKE BELANGSTELLING VOOR MDI VITALIS REVALIDATIE

LANDELIJKE BELANGSTELLING VOOR MDI VITALIS REVALIDATIE

16-12-2016

Binnen Vitalis is er door samenwerking van verschillende disciplines vanuit behandeling en zorg een nieuwe manier van werken ontwikkeld. Een werkwijze waarmee op de dag van opname de cliënt wordt uitgenodigd voor een multidisciplinaire intake (MDI). Bij deze intake is het hele behandelteam aanwezig, zowel de artsen als therapeuten.

Landelijk is er veel interesse voor onze nieuwe werkwijze. De collega-instellingen Florence, Ananz en Cicero hebben al een bezoek gebracht aan Vitalis. Daarnaast is de werkwijze met een positief resultaat gepresenteerd op de 2 landelijke GRZ-studiedagen te Amersfoort.

Door invoer van de MDI hoeft de cliënt maar 1 keer zijn/haar verhaal te vertellen, is er meteen een duidelijk behandelplan voor het behandelteam maar ook voor de cliënt en zijn mantelzorger. Tevens wordt er een voorlopige ontslagdatum vastgesteld en kan er meteen begonnen worden met de revalidatie. Door korte communicatielijnen wordt snel overlegd tussen de verschillende disciplines met als resultaat een optimaal behandelplan voor de cliënt.

Als vervolg op het MDI is het Flowboard ontwikkeld, een overleg waar het behandelplan van de cliënt wekelijks wordt doorgenomen door niet alleen het behandelteam maar ook collega’s uit de zorg welke betrokken zijn bij de cliënt. Er wordt gebruik gemaakt van 4 (zorg)domeinen, waarmee in 1 oogopslag duidelijk wordt hoe het behandelplan van de cliënt vordert.

De domeinen zijn gecodeerd als rood, oranje en groen, als alle domeinen groen zijn, betekent dit dat de cliënt naar huis kan. Doordat alle disciplines vertegenwoordigd zijn, is ook hier snel schakelen mogelijk. et behandelplan kan snel waar nodig worden bijgesteld gedurende de opname, wat de snelheid van herstel bevordert.

We zijn trots op de professionals die, met passie voor vooruitgang, bij Vitalis werken . Fijn dat we samen onze ambitie als expertisecentrum geriatrische revalidatiezorg waarmaken.

Terug naar het nieuwsoverzicht