Ligduur revalidatiezorg bijna gehalveerd door slim gebruik van data!

Ligduur revalidatiezorg bijna gehalveerd door slim gebruik van data!

21-12-2022

Vitalis GRZ heeft nu een gemiddelde ligduur van 29,6 dagen. In 2020 was dit gemiddelde nog 49,7 dagen. Door goed samen te werken (o.a. met informatiemanagement) en de juiste zorg slimmer in te zetten én gaat de kwaliteit van de zorg omhoog. We hebben meer cliënten zorg kunnen verlenen, meer bevlogen medewerkers en meer tevreden cliënten. ​Een topprestatie waar we heel trots op zijn.

Wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis (na bijv. een nieuwe heup gekregen of een hersenbloeding) nog niet naar huis kunnen, komen ze revalideren bij Vitalis. Tijdens het verblijf worden diverse behandelingen ingezet om de cliënt weer op de been te krijgen. Samen met de client en zijn/haar naasten werken wij gericht aan hun revalidatiedoelen. Een korte kwalitatieve ligduur is hierbij belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat (zodra het kan) thuis de beste plek is om (verder) te revalideren.

Gezamenlijk is een stuurinstrument ontwikkeld dat input gaf voor analyse. Zo bleek het aantal dagen dat cliënten bij Vitalis revalideren, boven het Nederlandse gemiddelde te liggen. “Door samen dieper in de data te duiken én deze data inzichtelijk te maken, werd het probleem verder geanalyseerd, is actie ondernomen en resultaat bereikt!” aldus Anne Labrijn, zorgmanager GRZ. "Zo zijn onder andere het intakeproces en ligduuroverleg aangescherpt en is het traigeprotocol herzien. Vitalis GRZ heeft nu een gemiddelde ligduur van 29,6 dagen. In 2020 was dit gemiddelde nog 49,7 dagen. ​​​​​​​Een topprestatie waar we heel trots op zijn. Door de juiste zorg slimmer in te zetten én goed samen te werken gaat de kwaliteit van de zorg omhoog, hebben we meer cliënten zorg kunnen verlenen, hebben we meer bevlogen medewerkers en meer tevreden cliënten".

Het doel van werken met data/informatiemanagement is het optimaal beschikbaar maken van informatie via alle (binnen en buiten Vitalis) beschikbare en relevante data, zodat de organisatie de gewenste doelstellingen kan bepalen en bereiken​. Het helpt iedereen in de organisatie aan de juiste kennis, die zorgt voor betere beslissingen, wendbaarheid, innovatie en een betere samenwerking onderling. Uiteindelijk hopen we dat het bijdraagt aan onze doelen: 'De kunst van gelukkig oud zijn' en 'De fijnste club om bij te werken'. 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht