Ilse Jaspers benoemd als Directeur/Kwartiermaker GRZ

Ilse Jaspers benoemd als Directeur/Kwartiermaker GRZ

07-10-2019

Met ingang van 1 januari 2020 wordt Ilse Jaspers (42) benoemd als Directeur/Kwartiermaker van Vitalis WoonZorg Groep en Archipel Zorggroep. Zij wordt hiermee de verbinder tussen beide organisaties en gaat uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities met betrekking tot de Geriatrische Revalidatiezorg.

Vanaf 1 oktober komt zij al deeltijd kennismaken met beide organisaties, om vervolgens aan de slag te gaan met de gezamenlijke ambitie één centrum voor geriatrische revalidatiezorg op te zetten voor de stadsregio Eindhoven.

Ilse Jaspers, geboren en getogen Brabantse, woont met haar man en kinderen in het centrum van Eindhoven. Na haar middelbare schooltijd studeerde zij Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Vervolgens deed zij zeer ruime ervaring op in zowel de zorgsector als het bedrijfsleven. Naast diverse opdrachten voor onder andere Albert Heijn en Schiphol werkte zij in diverse functies op Bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. In 2008 maakte zij de overstap naar de zorg en vervulde verschillende posities in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

De nieuwe uitdaging die zij aangaat voor Vitalis en Archipel is een wens die uitkomt: ‘De vergrijzing en de veranderende arbeidsmarkt maakt het opzetten van het nieuwe centrum tot een belangrijke ontwikkeling voor de regio. De uitdaging die voor ons ligt, om voor deze groeiende doelgroep de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, is iets waar zij graag vorm aan wil geven. Samen met beide organisaties en alle ketenpartners. De innovatie-ambities van Vitalis en Archipel passen goed in de regionale agenda van Brainport. ‘Ik denk dat er prachtige kansen liggen om het verschil te gaan maken de komende jaren.’

Terug naar het nieuwsoverzicht