Eerstelijns Verblijf (ELV)

04-07-2017

EERSTELIJNS VERBLIJF (ELV)

Met ingang van 1 januari 2017 is deze kortdurende zorg met verblijf, ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’. Door een toenemende vraag, biedt Vitalis vanaf heden meer mogelijkheden voor ELV-plaatsingen:
 
ELV LAAG is in volume verhoogd en mogelijk op 6 locaties verspreid over de stad.
ELV HOOG is in volume verhoogd en met name geconcentreerd op 1 verpleeghuislocatie.
 
Om voor ELV in aanmerkingen te komen, moet een cliënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De huisarts dient hiervoor een toewijzing te verzorgen. Vragen over de mogelijkheden en plaatsingen lopen via ons Klantencentrum 040-2202202.
Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis