Voor onze medewerkers

Ertoe doen, meedoen en zelf doen

Ons motto is ‘ertoe doen, zelf doen en meedoen’. Dat geldt niet alleen voor de manier waarop wij tegen de ouderenzorg aankijken, maar ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Ertoe doen; Vitalis wil als werkgever oog hebben en houden voor jouw talenten, voor jouw doorgroeimogelijkheden. Samen staan we voor een klus die we op hoog niveau willen uitvoeren. Daarvoor is jouw professionele inbreng nodig. Via de Vitalis Academie bieden we nascholing, verdieping en inspiratie. We stimuleren creativiteit, zodat je ook minder voor de hand liggende talenten durft en kunt inzetten. We zien graag dat je ál je talenten gebruikt.

Zelf doen; Bij vitalis werken we in Vitale teams. In een vitaal team houden de professionals rekening met elkaar; ze halen het beste in elkaar naar boven. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Dat is de teamspirit van Vitalis. Vitalis geeft medewerkers ruimte om zaken zelf te regelen en zo levenskwaliteit aan cliënten te bieden. We verwachten dan ook van medewerkers van Vitalis dat ze de ruimte nemen: een actieve houding, zelf doen, initiatief nemen. 

Meedoen; Je bent deel van een team. Je kunt en mag terugvallen op anderen. Sterker nog, we verwachten dat ook van onze medewerkers. Samen weet je meer, samen kun je meer.

De Vitalis Ode en Code geldt voor iedereen: medewerkers, vrijwilligers, cliënten of bezoekers bij Vitalis WoonZorg Groep.

Eerste hulp bij ongemakken

Heb jij iets in je werk waar jij meezit en waar je niet bij je manager/team voor terecht kan.

Ga het gesprek dan aan met een van de onderstaande medewerkers vertrouwenspersonen.

Zij zijn er graag voor jou!

Medewerkers vertrouwenspersonen

Frans Offermans, coördinator vrijwilligerswerk (f.offermans@vitalisgroep.nl, 06-23613898)

Jeanette van de Palen, verzorgende (j.vande.palen@vitalisgroep.nl, 06-34232897)

Lizzy Biemans, verpleegkundige (l.biemans@vitalisgroep.nl, 06–36194296)

Klokkenluidersregeling

Mocht je als medewerker een vermoeden van een misstand hebben, dan willen wij die graag vernemen.
Deze regeling is dan van toepassing en geeft weer welke stappen je dan kunt nemen en welke bescherming je geniet.

Klokkenluidersregeling »

Inspraak medewerkers

De medezeggenschap voor de medewerkers van Vitalis is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 14).

Ondernemingsraad

Op centraal niveau opereert de (Centrale) Ondernemingsraad. Die wisselt van gedachten met de Raad van Bestuur en geeft invulling aan het advies- en instemmingsrecht over Vitalis-brede onderwerpen. De Ondernemingsraad van Vitalis heeft vijftien zetels en bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van en door de medewerkers. Ieder organisatieonderdeel heeft één of meerdere zetels in de Ondernemingsraad. 

Klik hier voor het (voorlopige) Reglement Ondernemingsraad. 

Contactgegevens Centrale Ondernemingsraad

Mevrouw H. v.d. Linden, voorzitter
h.vander.linden@vitalisgroep.nl

Mevrouw M. Evers, ambtelijk secretaris
m.evers@vitalisgroep.nl

Postbus 4100
5604 EC Eindhoven
06-34 23 51 61

Heeft u vragen voor de Ondernemingsraad, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris. Zij kan u ook in contact brengen met de leden van de Ondernemingsraad dan wel de voorzitter.