Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Vitalis werkt graag samen met partners aan de ontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van zorg, wonen, behandeling en activiteiten. Netwerkontwikkeling (samen met samenwerkingspartners) is daarbij een belangrijk middel voor Vitalis. 

Gezamenlijke Revalidatiezorg
De allerbeste geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aanbieden, dat is de gezamenlijke ambitie van Vitalis, Archipel en het Catharina Ziekenhuis. Het doel van de samenwerking is om samen een revalidatiecentrum met een innovatief karakter op te zetten voor de ouderen in de stadsregio Eindhoven.  

Regionaal Zorginnovatieplatform
In samenwerking met Archipel, Lunet Zorg en Centrale 24 hebben we in 2018 het Regionaal Zorginnovatieplatform opgericht. Het doel van deze samenwerking is om met elkaar zorgprocessen te optimaliseren en te innoveren, slim gebruik te maken van technologie en met en van elkaar te leren. Hierbij staat de vraag van de cliënt centraal.

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

Alliantie Wooninc.

Sinds 2016 werkt Vitalis intensief samen met Wooninc. Binnen het gezamenlijke klantencentrum én binnen de huurappartementen in de sociale sector, waarin Vitalis zorg levert.  Met als gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot dé partij voor wonen-zorg-welzijn voor senioren en ouderen in de Metropool Regio Eindhoven.

Wij onderhouden structureel overleg met externe stakeholders, waaronder:

  • Cliënten- ouderen- en mantelzorgorganisaties, zoals het Overleg Voor Ouderen uit Eindhoven (OVO) en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC);

  • Financiers: zorgkantoor, gemeenten en banken;

  • Collega-zorginstellingen in regionaal en ketenoverleg: GGZ, ziekenhuizen, huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, thuiszorg, VVT, welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang;

  • Kennis- en opleidingsinstituten: branchevereniging Actiz, opleiding- en onderwijsinstellingen ROC, Fontys, Universiteit Nijmegen, RINO, kennisinstituut Vilans; 
  • Netwerk- en (regionale) zorgketens: Netwerk Dementie, Indisch Netwerk;

 

 

 

  • Indicatiesteller: CIZ en gemeenten ten aanzien van de WMO (Eindhoven en Heerlen), huisartsen;

  • Werknemers- en werkgeversorganisaties: Actiz, Transvorm en vakbonden;

  • Extern toezichthouders: regionale Inspectie en de Nederlandse Zorg Autoriteit;

  • Maatschappelijke- en innovatie organisaties: gemeente (sociaal en cultuurbeleid), bibliotheek, Parktheater en Brainport.