Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Vitalis werkt graag samen met partners aan de ontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van zorg, wonen, behandeling en activiteiten. Netwerkontwikkeling (samen met samenwerkingspartners) is daarbij een belangrijk middel voor Vitalis. 

Alliantie Wooninc.
Sinds 2016 werkt Vitalis intensief samen met Wooninc. Binnen Seniorenpunt én binnen de huurappartementen in de sociale sector, waarin Vitalis zorg levert.  Met als gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot dé partij voor wonen-zorg-welzijn voor senioren en ouderen in de Metropool Regio Eindhoven.

Gezamenlijke Revalidatiezorg
De allerbeste geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aanbieden, dat is de gezamenlijke ambitie van Vitalis, Archipel en het Catharina Ziekenhuis. Het doel van de samenwerking is om samen een revalidatiecentrum met een innovatief karakter op te zetten voor de ouderen in de stadsregio Eindhoven. 

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant
Vitalis, Archipel, Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 werken samen op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Om zo in op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicatptenzorg. Bijvoorbeeld met de digitale dokterstas.

Precies!
Er heest een groot urgentiegevoel om de verstopping in de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen en het extra werk en de schrijnendse situaties die dit met zich meebrengt te veranderen. Daarom bundelden 25 organisaties, gemeenten en verzekeraars in Zuidoost-Brabant hun krachten. 

Slimmer Leven
Binnen Coöperatie Slimmer Leven bundelen we krachten en werken we samen. We creëren en stimuleren het gebruik van proeftuinen, waarin we durven te experimenteren en waarin innovatie ook toepasbaar is voor eindgebruikers.

Wij onderhouden structureel overleg met externe stakeholders, waaronder:

 • Cliënten- ouderen- en mantelzorgorganisaties, zoals het Overleg Voor Ouderen uit Eindhoven (OVO) en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC);

 • Financiers: zorgkantoor, gemeenten en banken, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo;

 • Collega-zorginstellingen in regionaal en ketenoverleg: GGZ, ziekenhuizen, huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, thuiszorg, VVT, welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang;

 • Kennis- en opleidingsinstituten: branchevereniging Actiz, opleiding- en onderwijsinstellingen ROC, Fontys, Avans, TU/e, Radboud Universiteit, Summa, RINO, kennisinstituut Vilans; 

 • Netwerk- en (regionale) zorgketens: Netwerk Dementie, Indisch Netwerk;
 • Indicatiesteller: CIZ en gemeenten ten aanzien van de WMO (Eindhoven en Heerlen), huisartsen;

 • Werknemers- en werkgeversorganisaties: Actiz, Transvorm en vakbonden;

 • Extern toezichthouders: regionale Inspectie en de Nederlandse Zorg Autoriteit;

 • Maatschappelijke- en innovatie organisaties: gemeente (sociaal en cultuurbeleid), bibliotheek, Parktheater en Brainport.

Kunst en cultuur

Wij zijn  hèt aanspreekpunt voor cultuur binnen de zorg en een vanzelfsprekende cultuurpartner in en rondom Eindhoven. Wij werken langdurig samen met belangrijke lokale en provinciale cultuurinstellingen en –aanbieders, kunstenaars, social designers, overheden, onderwijs en non-profit organisaties. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Parktheater Eindhoven
 • CKE (Centrum voor de kunsten Eindhoven)
 • TAC (Temporary Art Centre)
 • Lady Penelope Design
 • Van Abbe Museum
 • Wintertuin aangesloten bij de nieuwe Oost
 • Kunstloc Brabant
 • Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool Den Bosch, Sint Lucas, Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht
 • Schunck Museum voor hedendaagse kunst
 • Orlando festival
 • Cultura Nova
 • Huis voor de Kunsten
 • IVN
 • Muziekscholen
 • LGOG
 • Nivel, ZonMw en Leyden Academy on Vitality and Ageing.