Corporate logo

Organisatiestructuur

Organogram 01

Vitalis heeft een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model en een eenkoppige Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het beleid van Vitalis. Zij maken deel uit van de organisatiestructuur, net als de volgende onderdelen van de organisatie

De directeuren vormen samen met de Raad van Bestuur de directieraad. Deze organisatiestructuur zorgt ervoor dat de verschillende kernactiviteiten van Vitalis goed tot hun recht komen.

De Stichting Vitalis Zorg Groep kent lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad als medezeggenschapsorganen. Iedere RVE heeft een eigen medezeggenschapsstructuur.

Op alle medewerkers is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2019-2021 van toepassing.