'Goed georganiseerd'

Corporate logo

Organisatiestructuur

organogram

Vitalis heeft een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model en een eenkoppige Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het beleid van Vitalis. 

De directeuren vormen samen met de Raad van Bestuur de directieraad. Deze organisatiestructuur zorgt ervoor dat de verschillende kernactiviteiten van Vitalis goed tot hun recht komen.

De Stichting Vitalis Zorg Groep kent lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad als medezeggenschapsorganen. Iedere RVE heeft een eigen medezeggenschapsstructuur.

Organogram 2017

Organogram en besturingsstructuur 

De stichting Vitalis WoonZorg Groep (KVK 17110894) treedt op als 'koepelstichting' en fungeert als groepshoofd van de hieronder genoemde rechtspersonen:

  • Stichting Vitalis Zorg Groep (KVK 41088255), zijnde de AWBZ-zorginstelling en tevens de werkgever van een groot deel van het personeel.
  • Stichting Vitalis Behandelgroep (KVK 41093029), deze stichting is met ingang van 1 januari 2010 actief. Deze stichting is werkgever van de specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen), psychologen, paramedici en bijbehorende ondersteunend en administratief personeel en geeft invulling aan de AWBZ-functie behandeling ten behoeve van de Vitalis Zorg Groep, andere zorgaanbieders en extramuraal (thuiszorg) in de wijk.
  • Stichting Vitalis Participaties (KVK 17213470), deze stichting beheert het aandelenkapitaal van de Holding Vitalis Participaties BV, deze vennootschap functioneert als holding voor een drietal werkmaatschappijen, te weten Vitaal Vakantie BV, Vitalis Conferentie Centrum BV en Vitalis Participaties BV. Vitalis Participaties BV heeft een 51% belang in het aandelenkapitaal van Vitaal Flex BV.

Op alle medewerkers is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2016-2018 van toepassing.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op