Corporate logo

Bestuur en toezicht

De organisatie van Vitalis bestaat uit zes Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE): de woonzorgconcepten (Intensieve Zorg, Revalidatie, Wijkzorg en Residenties), de RVE Behandelgroep en Huisvesting & Bedrijfsdiensten. Iedere RVE wordt aangestuurd door een eigen directeur. Vitalis heeft ook lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad, en een ondernemingsraad als medezeggenschapsorganen. Iedere RVE heeft een eigen medezeggenschapsstructuur.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur toetsen hun werkwijze en functioneren regelmatig aan de richtlijnen voor Goed Bestuur

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. De Raad toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming, uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang van Vitalis, de maatschappelijke functies die Vitalis vervult en alle functies die bij de Vitalis WoonZorg Groep betrokken zijn.

De Raad van Toezicht staat daarnaast de Raad van Bestuur met advies ter zijde en evalueert zijn eigen functioneren evenals het functioneren van de Raad van Bestuur en van de beide individuele leden.


Profielschets
Reglement Raad van Toezicht
Visie op toezicht

 

Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht 2020

Naam

Lid sedert

Aftredend ultimo

Herbenoemen

Profiel

Geboortedatum

De heer Frank E. van Kommer RA

01-06-2022

 01.06.2026 

 01.06.2030

Financieel- volkshuisvesting

29-08-1966

De heer H. (Hennie) A.W.M. Brons

01-01-2018

01-01-2025

01-01-2021

Financieel

12-03-1952

Mevrouw M. (Monique) J. Verdier

Voorzitter 

01-01-2018

01-01-2025

01-01-2021

Zorg

28-09-1963

Mevrouw K. G. (Katrien) Luijkx

01-01-2021

31-12-2028

31-12-2024

Zorg, wetenschap

17-12-1970

De heer C.M. (Tijn) van Elderen 01-01-2021 31-12-2028 31-12-2024 Innovatie, ondernemend, bestuurlijk 03-08-1969

 

Jaarverslag Raad van Toezicht

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht over het afgelopen jaar, maakt integraal onderdeel uit van de jaarverslagen van de organisatie Vitalis. 

Klik hier voor de jaarverslagen

Secretaris Raad van Toezicht

Mevrouw drs. J. Sporken
T. 040 -293 3508
j.sporken@vitalisgroep.nl

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichtingen onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen vanuit cliënten en medewerkers en de andere toezichthoudende organen zoals de Inspectie.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. In haar bestuurstaak laat de Raad van Bestuur zich leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en houdt zij oog op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie.

Bekijk hier het Reglement Raad van Bestuur

 

Bestuurder

Mevrouw Drs. I.M. Fleischeuer

Aangetreden: 01-09-2016

 

Secretariaat Bestuurder

Mevrouw R. Strijbosch
T. 040-293 3505

r.strijbosch@vitalisgroep.nl

 

Secretaris Raad van Bestuur

Mevrouw drs. J. Sporken
T. 040-293 3508
j.sporken@vitalisgroep.nl

 

 

Directeuren

Vitalis Wijkzorg : mevrouw ir. N. Kortstee

Vitalis Residenties : de heer L. Savelkoul

Vitalis Intensieve zorg: mevrouw ir. N. Sabir

Vitalis Revalidatie Eindhoven : mevrouw I. Jaspers

Vitalis Behandelgroep: mevrouw E. Warmerdam & mevrouw M.Dierckx

WoonincPlusVitalis Klantencentrum: mevrouw P. Bartels

Directeur/Kwartiermaker Geriatrische Revalidatiezorg (voor Archipel en Vitalis): mevrouw I. Jaspers

 

Stafafdelingen

 

Controlstaf

Manager Business Control
De heer L. Rijerse
Contactgegevens
Telefoonnummer: 040-2933513
Email: l.rijerse@vitalisgroep.nl

Quality controller
Mevrouw drs. J. Sporken
Contactgegevens
Telefoonnummer 040-2933508
E-mail: j.sporken@vitalisgroep.nl

Manager HR
Mevrouw S. van Oort
Contactgegevens
Telefoonnummer : 040-2933500
E-mail: s.van.oort@vitalisgroep.nl

 

Zorgverkoop

Regisseur Zorgverkoop
Mevrouw drs. M. Graat MMO 
Contactgegevens
Telefoonnummer: 06-13281022
Email: m.graat@vitalisgroep.nl

 

Marketing, Communicatie & PR

Mevrouw drs. J. Sporken
Contactgegevens
Telefoonnummer 040-2933508
E-mail: j.sporken@vitalisgroep.nl