Corporate logo

Beleid en kwaliteit

Samen werken aan de kwaliteit van onze zorg.

Lees hier ons verslag en ons plan. Het geeft een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2017 en wat we willen voor 2018.

verslag 2017

Lees het Verslag 2017 & Plan 2018 »

Het document is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.