Corporate logo

Beleid en kwaliteit

Vitale teams; onze werkwijze
Iedereen is anders. Vragen en behoefte verschillen en veranderen. Vitalis speelt hierop in bij cliënten en bij medewerkers/vrijwilligers.
‘De bedoeling’ is het samen bieden van goede zorg aan onze cliënten (en hun netwerk). Kleine geluksmomenten staan centraal. Een lach op het gezicht van een cliënt, het bieden van een luisterend oor, collega’s die plezier hebben met elkaar.  
Goede zorg leveren lukt het beste als medewerkers vitaal zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het werken in Vitale Teams helpt ons hierbij. Ook ondersteunende diensten werken mee aan de bedoeling en de aansturing vanuit de organisatie is passend. Door deze werkwijze blijven we in ontwikkeling. Het helpt ons continue bij het leveren van goede zorg, waarbij ouderen zich veilig voelen, het fijn bij ons hebben.
 
 
Samen werken aan het beleid en de kwaliteit van onze zorg
Lees hier ons verslag, plan en de rapportages op het plan. Het geeft inzicht in wat we willen en in de belangrijke ontwikkelingen. Het document is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
 
 

Verslag 2017 & Plan 2018 »

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen het beleid en de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
 
 
Kwaliteitskader Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van onze wijkverpleging.

Wat is goede zorg? Wanneer bieden wij kwaliteit? Het kwaliteitskader wijkverpleging is een hulpmiddel verdeeld over 6 thema's. Het is aan ons hoe we deze thema's invullen. Het helpt ons aan alles te denken.