Corporate logo

Beleid en kwaliteit

 

Onze ziens- en werkwijze op kwaliteit
Wij maken samen met onze professionals onze eigen kwaliteitsvisie. Dit doen we door aan de hand van de externe kwaliteit- en toezichtkaders en de wet- en regelgeving én onze eigen ervaringen en inzichten en vooral de wensen en behoeften van onze cliënten samen te brengen. Dan maak je je eigen visie op kwaliteit. Wat die is en hoe we die willen bereiken. In ons plan lees je waar we aan gaan werken, in onze rapportages hoe dat is gegaan, wat we hebben geleerd en bereikt.

2021

Verslag 2021 en plan 2022  »

Kwaliteitsverslag q1 q2 2021 »

2020

Verslag 2020 en plan 2021 »

Plan 2020 »

2019

Kwaliteitsverslag 2019 »

Rapportage voorjaar 2019 »

Plan 2019»

Kijk op Kwaliteit 

Kwaliteit, een breed begrip, want wat verstaan we er onder? Vitalis heeft een duidelijke kijk op wat wij hiermee bedoelen. Onze kijk op kwaliteit bepaalt hoe wij dagelijks de zorg en behandeling verlenen die wij onze bewoners gunnen. In de Vitalis Kijk op Kwaliteit staat het continu werken aan Persoonsgerichte zorg, Leven van alledag en Veiligheid centraal. Ons P-L-V kompas is dat wat wij verstaan onder kwaliteit. De kwaliteitscyclus helpt om dat te bereiken.

Een belangrijke stap in de kwaliteitscylcus is kijken hoe het gaat op een afdeling, en dat gebeurt onder andere door Spiegelaars in te zetten.

De Vitalis-manier van samenwerken aan de kwaliteit én aan de missie de kunst van gelukkig oud zijn. Hierbij zijn drie wezenlijke elementen van belang: tevreden bewoners, tevreden medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Deze elementen (de driehoek) kunnen we niet los van elkaar zien.

 

Vitale teams; onze werkwijze
Iedereen is anders. Vragen en behoefte verschillen en veranderen. Vitalis speelt hierop in bij cliënten en bij medewerkers/vrijwilligers. ‘De bedoeling’ is het samen bieden van goede zorg aan onze cliënten (en hun netwerk). Kleine geluksmomenten staan centraal. Een lach op het gezicht van een cliënt, het bieden van een luisterend oor, collega’s die plezier hebben met elkaar.  Goede zorg leveren lukt het beste als medewerkers vitaal zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het werken in Vitale Teams helpt ons hierbij. Managers blijven eindverantwoordelijk, maar hebben bij Vitalis een meer overkoepelende rol. Zij geven richting aan, coachen en faciliteren medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook de ondersteunende diensten werken mee aan de bedoeling.  Zij adviseren en faciliteren vanuit hun professionaliteit en maken processen makkelijker, beter en slimmer. Door deze werkwijze blijven we in ontwikkeling. Het helpt ons continu bij het leveren van goede zorg, waarbij ouderen zich veilig voelen, het fijn bij ons hebben.