Corporate logo

Beleid en kwaliteit

 Vitale teams; onze werkwijze
Iedereen is anders. Vragen en behoefte verschillen en veranderen. Vitalis speelt hierop in bij cliënten en bij medewerkers/vrijwilligers. ‘De bedoeling’ is het samen bieden van goede zorg aan onze cliënten (en hun netwerk). Kleine geluksmomenten staan centraal. Een lach op het gezicht van een cliënt, het bieden van een luisterend oor, collega’s die plezier hebben met elkaar.   Goede zorg leveren lukt het beste als medewerkers vitaal zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het werken in Vitale Teams helpt ons hierbij. Ook ondersteunende diensten werken mee aan de bedoeling en de aansturing vanuit de organisatie is passend. Door deze werkwijze blijven we in ontwikkeling. Het helpt ons continue bij het leveren van goede zorg, waarbij ouderen zich veilig voelen, het fijn bij ons hebben.

 

 

Onze ziens- en werkwijze op kwaliteit
Wij maken samen met onze professionals onze eigen kwaliteitsvisie. Dit doen we door aan de hand van de externe kwaliteit- en toezichtkaders en de wet- en regelgeving én onze eigen ervaringen en inzichten en vooral de wensen en behoeften van onze cliënten samen te brengen. Dan maak je je eigen visie op kwaliteit. Wat die is en hoe we die willen bereiken. In ons plan lees je waar we aan gaan werken, in onze rapportages hoe dat is gegaan, wat we hebben geleerd en bereikt.

2021

Verslag 2020 en plan 2021 »

2020

Plan 2020 »

2019

Kwaliteitsverslag 2019 »

Rapportage voorjaar 2019 »

Plan 2019»

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen het beleid en de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

 

 

Kwaliteitskader Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van onze wijkverpleging. Wat is goede zorg? Wanneer bieden wij kwaliteit? Het kwaliteitskader wijkverpleging is een hulpmiddel verdeeld over 6 thema's. Het is aan ons hoe we deze thema's invullen. Het helpt ons aan alles te denken.