Project Zichtbaarheid van start

Project Zichtbaarheid van start

01-03-2018

Door de inzet van de specifieke expertise van de apotheek dichtbij de medewerkers en cliënten, willen we met dit project de medicatieveiligheid en doelmatigheid verhogen. Apothekersassistenten van het Catharina ziekenhuis ondersteunen daarbij de Vitalis zorgmedewerkers op een aantal afdelingen van de locaties Wissehaege, Peppelrode en Wilgenhof.De ondersteuning zal onder andere bestaan uit:

  • Coaching en begeleiding van zorgmedewerkers en aandachtsvelders medicatie bij het toedienen van medicatie
  • Nascholing en vergroten van kennis van zorgmedewerkers
  • Begeleiden en optimaliseren logistiek en kwaliteit medicatiesysteem (werkvoorraad, aanvragen, opslag)
  • VIM analyse en implementatie verbeteracties

Het project wordt door de apotheek van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven uitgevoerd op verzoek van en in samenwerking meteen tweetal zorgorganisaties waaronder Vitalis. Het project is op locatie gestart in februari en loopt in beginsel voor de duur van 1 jaar.

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis