Vermoeden van fraude

23-01-2018

Bij een interne controle is in de boekhouding een onregelmatigheid geconstateerd door Vitalis WoonZorg Groep. Het vermoeden is uitgesproken van verduistering in dienstbetrekking; fraude door een voormalig medewerker. 

Een zeer vervelende kwestie voor alle betrokkenen.

Er is direct aangifte gedaan bij de politie in Eindhoven. Dit heeft na onderzoek door de politie geleid tot een aanhouding. Daarnaast is door Vitalis gestart met een onderzoek naar de processen rondom deze onregelmatigheid door een extern onafhankelijk bureau.
 
De stakeholders zijn ingelicht, evenals de externe accountant en de betrokken financiële instelling.
 
Vitalis wordt op de hoogte gehouden door de politie over de aanhouding en de resultaten van het onderzoek.
Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis