Juridische naamswijziging Vitalis

09-01-2018

Per 30 december 2017 heeft er een wijziging in onze juridische structuur plaatsgevonden. Vitalis kende van oudsher een uitgebreide juridische stichtingen structuur. Deze structuur zat ons steeds meer in de weg. We maakten kosten om deze structuur voort te laten bestaan, terwijl de voordelen niet meer als zodanig erkend werden.

Wat is er veranderd?

Er heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen de stichtingen Vitalis WoonZorg Groep, Vitalis Zorg Groep, Vitalis Participaties en Vitalis Behandel Groep, waarbij Vitalis Zorg Groep voortaan optreedt als verkrijgende partij. Gezien onze huidige PR en communicatie-uitingen èn het imago van Vitalis, is er ook een naamswijziging van Vitalis Zorg Groep naar Vitalis WoonZorg Groep gedaan. Per 30 december 2017 opereren we vanuit één stichting met de naam Vitalis WoonZorg Groep.

Wat betekent dit voor u?

Voor onze bewoners, cliënten, medewerkers/vrijwilligers verandert er niets. Alle rechten en plichten, overeenkomsten en reglementen waar de naam Vitalis Zorg Groep of een van de andere stichtingen op staat vermeld gaan van rechtswege automatisch over.

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis