Vitalis start nieuwe dagbestedingsvorm

Vitalis start nieuwe dagbestedingsvorm

03-06-2022

Sinds begin dit jaar heeft Vitalis in samenwerking met de gemeente Eindhoven het aanbod van dagbesteding op diverse locaties uitgebreid met basisdagbesteding. Naast dagbesteding binnen de wlz en wmo is er nu ook dagbesteding zonder indicatie, maar wel met een doel en begeleiding mogelijk. Het gaat vooral om recreatieve, sportieve, creatieve en sociaal-culturele activiteiten, zonder enige prestatiedruk. Gezelligheid en positieve beleving staan voor de deelnemers voorop. Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen, zelf de regie behouden en de achteruitgang vertragen. Dit is waar Vitalis via de (basis)dagbesteding aan werkt. Gelukkig oud zijn, met de focus op wat nog wel kan, op talenten en waar iemand blij van wordt. Dat sluit nauw aan bij de visie van Vitalis ‘zelf doen, meedoen, ertoe doen’. Zo worden geïndiceerde zorg en ondersteuning zolang mogelijk uitgesteld.


“De gemeentelijke toekenning van Basisdagbesteding maakt de cirkel rond op gebied van dagbesteding”, vertelt Trudy van de Schans, manager vitale teams. “We richten ons op (jonge) ouderen die door het werken aan een bepaald doel bijv. eenzaamheid of zelfstandigheid, met basis dagbesteding, langer thuis kunnen wonen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we hier een opstap bieden, door als vrijwilliger aan de slag gaan en zodoende te werken aan bepaalde doelen. Deelnemers sluiten aan bij de bestaande Ankerpunt-activiteiten voor wijkbewoners, laagdrempelig en vooral zo ‘gewoon’ mogelijk.”

Els van Wolfswinkel is coördinator welzijn & activiteiten en Ankerpunt voor de wijk op De Horst/Kronehoef. Ze vertelt: “Het begint met het kennen van de deelnemer. Het welzijn en de interesse van de deelnemer is leidend en de activiteiten hebben een ondersteunende rol. We beginnen dus altijd met een welkomstgesprek om te ontdekken waar de behoeftes en de talenten van de deelnemer liggen. We werken bovendien nauw samen met de wijk en met interne en externe partners, zoals WIJeindhoven, zorgtrajectbegeleiders, wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers en coördinatoren vrijwilligerswerk. We hebben echt aandacht voor het individu. Zijn er signalen dat de activiteit niet meer goed aansluit bij de behoefte van de deelnemer of als volledig zelfstandig thuiswonen op een gegeven moment minder haalbaar blijkt? Dan kijken we samen of er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door op te schalen naar dagbesteding vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de wet langdurige zorg (WLZ)”.

Binnen alle dagbestedingsactiviteiten bij Vitalis is de aandacht gericht op:
1. Ontmoeting door maatschappelijke participatie, om sociaal isolement te voorkomen
2. Het in stand houden van fysieke en cognitieve vermogens door talent en interesses te benutten
3. Informatievoorziening voor en begeleiding van de deelnemers én diens mantelzorger(s)
4. Stimulatie van zelfstandigheid en eigen regievoering om langer thuis te kunnen wonen

Men kan de drie vormen van dagbesteding op verschillende locaties afnemen o.a. bij Vitalis Peppelrode en Vitalis Wissehaege en de WoonincPlusVitalis locaties Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en De Horst/Kronehoef. Bij interesse kan men contact opnemen met de zorgadviseurs van SeniorenPunt 040 220 22 02 (optie 2)  / info@seniorenpunt.nl

Lees er hier meer over

Of lees het artikel van het Eindhovens Dagblad 

Terug naar het nieuwsoverzicht