Belangrijke stap duurzaamheid: bronzen certificaat behaald

Belangrijke stap duurzaamheid: bronzen certificaat behaald

18-11-2021

Vitalis WoonZorg Groep heeft het bronzen certificaat van de milieuthermometer behaald. Het is de afronding van de eerste fase van de Green Deal die Vitalis drie jaar geleden heeft afgesloten met de gemeente Eindhoven. Inmiddels is ook al gestart met de Green Deal 2.0.

De Green Deal is een afspraak tussen de gemeente Eindhoven, Vitalis WoonZorg Groep en vier andere zorginstellingen. Het doel van de Green Deal Zorg is om de verduurzaming in deze sector te versnellen. Als zorginstelling behoren we tot de grootste organisaties en werkgevers binnen het Nederlandse bedrijvenbestand. Daarin is veel winst te behalen voor het milieu.

Van afspraak naar beweging

“Ik ben enorm blij dat we in relatief korte termijn het bronzen certificaat hebben behaald voor elf van onze locaties. Natuurlijk streven we Vitalis breed naar een bronzen certificaat en daarna naar zilver en goud”, vertelt Theike Roelofs, projectmanager Milieu & Duurzaamheid bij Vitalis. “Nog trotser ben ik op de beweging die ik zie in de organisatie. Duurzaamheid wordt steeds vanzelfsprekender. Zo geldt tegenwoordig vooral ‘hier doen we het langste mee’, waar dat voorheen vaak ‘veel voor weinig’ was.”

Enthousiaste aanpak

Om het bronzen certificaat te behalen, zijn op elf locaties Green Deal teams gevormd. Vol enthousiasme namen zij hun collega’s onder meer mee in het scheiden van PMD en etensresten en het gebruik van schoonmaakmiddelen die het minst schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast werden milieucijfers achterhaald en processen verhelderd. Na behalen van brons is ook gestart met de Green Deal 2.0: dat betekent dat Vitalis over drie jaar het zilveren certificaat van de milieuthermometer gaat behalen.

Vitalis maakt kunst van afval

De duurzaamheidsbeweging binnen Vitalis uit zich ook in andere initiatieven. Zo is er het Vitalis Atelier Skon op locatie WoonincPlusVitalis Berckelhof. Gestart als initiatief om afval in de wijk tegen te gaan. In het atelier maken bewoners van de locatie én wijkbewoners kunstwerken en producten van afval. Het aanbod aan recyclebare materialen dat zij krijgen is groot. Daarbij bepalen de (wijk)bewoners zelf met welke materialen zij aan de slag gaan en wat zij ervan maken. Het project draait daardoor niet alleen bij aan (bewustwording van) een groenere omgeving, maar ook aan zelfregie en het gevoel ertoe te doen en mee te doen. Daarmee past het uitstekend bij ons motto: de kunst van gelukkig oud zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht