Guido Dierick bedankt!

Guido Dierick bedankt!

17-05-2021

Guido Dierick, onze voorzitter Raad van Toezicht, vertrekt in verband met het bereiken van de maximum zittingstermijn.

Beste Guido, enorm bedankt voor 8 jaar intensieve inzet en betrokkenheid voor Vitalis. Jij zag het grote verschil in mogelijkheden van bijvoorbeeld je eigen bedrijf NXP en de ouderenzorg. Deze kennisdeling maar ook het begrip dat er bij Vitalis een volstrekt andere bedrijfscultuur is, is voor ons van wezenlijk belang geweest als maatschappelijke organisatie. Mede door jouw grote netwerk kon Vitalis gebruik maken van de juiste experts, om te doen wat nodig was in de verschillende fases van ons bedrijf. Hopelijk kunnen we snel live afscheid nemen van elkaar.

Mevrouw Verdier zal vanaf heden het voorzitterschap overnemen waarna de Raad wederom bestaat uit vijf personen: Mevrouw Ellen van Beijsterveldt-Niels, de heer Hennie Brons, de heer Tijn van Elderen, mevrouw Katrien Luijkxen en Mevrouw Monique Verdier. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van Vitalis en bewaakt de legitimiteit ervan. De Raad toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming, uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang van Vitalis, de maatschappelijke functies die Vitalis vervult en alle functies die bij de Vitalis WoonZorg Groep betrokken zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht