Pilot ‘Smart matras’ succes: uitbreiding binnen Vitalis

Pilot ‘Smart matras’ succes: uitbreiding binnen Vitalis

02-11-2020

Een pilot om te ontdekken of de ‘Smart matras’ helpt om onnodige verstoringen in de nacht tegen te gaan, was een succes. Daarom onderzoeken we nu hoe we deze technologische oplossing Vitalisbreed mogelijk kunnen maken. Ergotherapeut Imke Vriens (revalidatie afdeling Vitalis Brunswijck) deed de pilot en vertelt over haar ervaringen.

Een voorbeeld van een verstoring in de nacht is een preventieve wisselligging bij kwetsbare cliënten om doorligplekken te voorkomen. Draait die cliënt al voldoende vanuit zichzelf, dan is dit een onnodige verstoring. En dus ook een onnodige onrustige nacht. Ergotherapeut Imke ging op zoek naar een oplossing om dat tegen te gaan en kwam uit op het Smart matras. In 2020 startte zij een pilot van zes weken. Een team van medewerkers uit verschillende disciplines bepaalden met elkaar bij welke cliënten het matras een meerwaarde zou kunnen hebben.

Wat is het Smart matras?

Het matras meet of de cliënt nog in of uit bed is, of hij ligt of zit en hoe lang de cliënt in een bepaalde houding ligt. Is iemand uit bed of ligt hij te lang in dezelfde houding? Dan geeft het matras een melding. Daarbij kan de zorgverlener instellen wanneer hij een melding ontvangt. Als een cliënt bijvoorbeeld even in de kamer rommelt en weer in bed gaat, hoeft de zorgverlener daar geen melding van te krijgen.

Uitkomsten pilot

In het begin van de pilot kwamen er diverse onnodige meldingen. De oorzaak bleek onduidelijkheid over het instellen van het matras en het gebruik van de app op de mobiele telefoon. Toen dit was opgelost, was het aantal onnodige meldingen beperkt. Het belangrijkste wat de inzet van het Smart matras opleverde, is dat de cliënt minder gestoord werd in de nacht. En door die goede nachtrust, was de cliënt overdag ook vaak rustiger. “Door de inzet van het matras konden we zorg verlenen daar waar dat nodig en gewenst was”, geeft Imke aan. Daarom zet Vitalis de vervolgstap om het matras op alle locaties beschikbaar te maken.

’Je haalt er mooie dingen uit’

Voor zorgmedewerkers die ook een technologiepilot willen doen, tipt Imke: ”Dat vraagt doorzettingsvermogen. Stop niet direct als iets tegenzit of niet gaat zoals verwacht. Een pilot klinkt heel mooi, want dat is zes weken, maar het is ruim een jaar voorbereidingstijd. En dat is niet erg, want je haalt er hele mooie dingen uit!” 

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

De pilot is onderdeel van het Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant. Daarin werken Vitalis, Archipel, Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 samen op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Meer weten over het Smart matras? Bekijk de video.

Terug naar het nieuwsoverzicht