Wissel voorzitter Centrale Cliëntenraad Vitalis

Wissel voorzitter Centrale Cliëntenraad Vitalis

12-10-2020

Na ruim zes jaar is de zittingstermijn van de onafhankelijke voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) helaas verstreken. Door COVID-19 heeft de huidige voorzitter ons nog wat langer bijgestaan, maar op 7 december zal Kees de Vaal echt de laatste vergadering voorzitten. Vanaf 1 januari 2021 zal zijn opvolger, Henri de Wijkerslooth, zich samen met de CCR-leden inzetten voor de cliënt-medezeggenschap binnen Vitalis WoonZorg Groep. Ieder vanuit zijn eigen kijk en ervaring vanuit de missie van Vitalis; de kunst van gelukkig oud zijn. 

 

Kees de Vaal

Vanaf begin 2014 is Kees de Vaal voorzitter van de Centrale CliëntenRaad van Vitalis WoonZorg Groep. In verband met het bereiken van de maximale zittingsduur zou Kees de Vaal de CCR al eerder hebben moeten verlaten. Op verzoek van Vitalis kon hij langer aanblijven. Door het uitbreken van de coronacrisis werd daarop ook nog de werving voor een nieuwe voorzitter uitgesteld.

Onder de professionele en aimabele leiding van Kees de Vaal heeft de CCR zich ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner van de Raad van Bestuur van Vitalis WoonZorg Groep. Wij zijn hem enorm dankbaar voor onder andere het goed doorzien van veranderprocessen en zijn standvastigheid, waarbij    hij de dialoog verkoos boven het conflict.

Henri de Wijkerslooth

Vanaf 1 januari 2021 zal Henri de Wijkerslooth (1950) zich als voorzitter, samen met de CCR-leden, inzetten voor de cliëntmedezeggenschap binnen Vitalis. De komende maanden zal Henri de Wijkerslooth alvast kennismaken met alle cliëntenraden, directeuren, locaties en andere functionarissen van Vitalis.

Henri de Wijkerslooth heeft uitgebreide ervaring als jurist, diplomaat, bestuurder en onlangs als Burgemeester van Waalre en van Cranendonck. Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank en schuldhulpverlening. Deze combinatie maakt hem bij uitstek geschikt om de cliëntenraad te leiden in haar rol als vertegenwoordiger en belangenbehartiger.

Medezeggenschap essentieel bij Vitalis

De ouderenzorg kent veel beweging: steeds meer eigen regie voor de cliënt, wetswijzigingen, toenemende zorgvragen. Ook wordt er nog meer dan voorheen de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers gezocht. De CCR is het medezeggenschapsorgaan namens de cliënten van Vitalis. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder, directie en toezichthouders over wat cliënten bezighoudt.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de vertegenwoordigers vanuit lokale cliëntenraden van verschillende locaties, waarmee de verschillende zorgconcepten van Vitalis vertegenwoordigd zijn in de Raad.

Voor Vitalis is het één van de belangrijkste organen om mee samen te werken. Ze vertegenwoordigen de stem van onze cliënten; waar we het voor doen.

Terug naar het nieuwsoverzicht