Innovatieve digitale dokterstas voor toekomstbestendige zorg

Innovatieve digitale dokterstas voor toekomstbestendige zorg

17-06-2020

Een arts die met behulp van innovatieve middelen op afstand mee kan kijken naar onderzoeken die het verpleegkundig team uitvoert bij een cliënt. Om zo te zorgen voor betere verpleegkundige en medische zorg, efficiëntere inzet van (schaarse) zorgprofessionals, voorkoming van onderzoek op de spoedeisende hulp of zelfs van een ziekenhuisopname. Dat is het idee achter de digitale dokterstas vol innovatieve instrumenten. Op dinsdag 16 juni namen we de digitale dokterstas in ontvangst van mede-ontwikkelaar DiaMediPort. 

De digitale dokterstas is bedacht als onderdeel van het project ‘Behandelcirkels’ van het Zorg Innovatieplatform Zuidoost-Brabant, waar Vitalis WoonZorg Groep onderdeel van uitmaakt. In dit project staat de vraag centraal: hoe kunnen we basis-medische en verpleegkundige zorg voor cliënten op een effectieve, kwalitatieve én toekomstbestendige manier vormgeven? En zo ontstond het idee voor de digitale dokterstas. We werken in dit project nauw samen met Archipel, die sinds deze maand ook een digitale dokterstas in haar bezit heeft.

Behandeling op afstand

Marie-Anne Waulthers is Manager Vitale Teams Intensieve Zorg Peppelrode en Verpleegkundig Team en projectleider van de digitale dokterstas bij Vitalis. “We weten dat de schaarste aan zorgprofessionals toeneemt, terwijl de zorgvragen complexer worden. We willen onderzoeken of diagnose en behandeling op afstand mogelijk is en of dit toegevoegde waarde biedt voor de cliënt en de zorgprofessional. Bijvoorbeeld doordat een cliënt niet naar de spoedeisende hulp hoeft of een arts niet in de auto hoeft te stappen. Dit testen we door het gebruik van de hulpmiddelen in de digitale dokterstas.”

Over de hulpmiddelen

Marie-Anne geeft een paar voorbeelden van hoe die hulpmiddelen kunnen worden ingezet: “Een senior verpleegkundige kan bepaalde bloedwaarden meten via een vingerprik, als de arts dat vraagt. Ook kan de arts via de Smart Glass, een bril die de verpleegkundige opzet en waardoor de arts vanuit een andere plek kan meekijken, concluderen dat het maken van een ECG (hartfilmpje) nodig is. Wanneer dit dan meteen kan worden gedaan, de arts ook de uitslag op afstand kan bekijken en vervolgens direct een gerichte behandeling kan worden opgestart, dan is de cliënt hiermee erg gebaat.”

Scholing

Voor de instrumenten worden de senior verpleegkundigen van het Verpleegkundig Team geschoold. Zij kunnen naar verwachting vanaf 1 juli werken met diverse hulpmiddelen, zoals het uitvoeren van een CRP-meting via vingerprik. We verwachten dat het gebruik van de middelen gaat helpen voor het welbevinden van de cliënt en het gelukkig oud zijn.

Verloop project

Binnen het project Behandelcirkels evalueren we het gebruik van de digitale dokterstas met de artsen en verpleegkundigen. Als we deze pilot bij Vitalis en Archipel eind december 2020 met een positief resultaat afsluiten, vindt naar verwachting een opschaling plaats bij andere zorgorganisaties in de regio.

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

In het Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant werken Vitalis, Archipel, Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 sinds 2018 samen op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Terug naar het nieuwsoverzicht