Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad

30-01-2020

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, zijn we op zoek naar een:

 onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding.

 

 

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, zijn we op zoek naar een:

 onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding.

Inspirerend, stimulerend, verbindend en onafhankelijk zijn de voornaamste eigenschappen die Vitalis zoekt in de voorzitter.

Inspirerend en tegelijk stimulerend; vanuit een gedeelde visie en minder vanuit opgelegde regels stelt de voorzitter thema’s aan de orde die er echt toe doen. Verbindend doordat de voorzitter weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om de belangen van vele cliënten te behartigen. Niet tegenover elkaar maar met elkaar. Onafhankelijk als spin in het web en de sparringpartner voor bestuur en toezichthouders. Iemand die in staat is veranderprocessen te doorzien, standvastig is en de dialoog boven het conflict verkiest. Een voorzitter die het geheel overziet en tegelijk afstand weet te houden. Kortom, een stevige functionaris die ook als coördinator fungeert in het samenspel van de (voorzitters van de) lokale cliëntenraden.

Vitalis WoonZorg Groep

Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met meer dan 1.250 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 6.500 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit 8 vertegenwoordigers vanuit lokale cliëntenraden van verschillende locaties waarmee de verschillende zorgconcepten van Vitalis vertegenwoordigd zijn in de CCR. De CCR is het medezeggenschapsorgaan namens de cliënten van Vitalis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur (RvB).

Ons streven bij Vitalis is helder en tegelijkertijd vol ambitie: wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. En onze belofte is haarscherp: vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is top. We doen wat nodig is en gebruiken daarbij drie kernwaarden: ertoe doen, meedoen en zelf doen. Waarden die voor iedereen van toepassing zijn: medewerkers, vrijwilligers en bovenal onze cliënten.

Medezeggenschap is daarbij een essentieel middel. De ouderenzorg kent namelijk veel beweging: steeds meer eigen regie voor de cliënt, wetswijzigingen, toenemende zorgvragen. Er wordt nog meer dan voorheen de samenwerking gezocht met mantelzorgers en vrijwilligers. De CCR levert suggesties en ideeën en, net zo waardevol, kritiek. De CCR adviseert, gaat het gesprek aan en zoekt afstemming met de bestuurder, directie en toezichthouders over wat cliënten bezighoudt. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad vervult hierbij een centrale rol. Dat zorgt voor scherpte en verbinding met elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kijk op de kunst van gelukkig oud zijn.

De voorzitter is ook een belangrijke gesprekspartner namens de CCR, in gesprekken met zorgkantoor, gemeente, verzekeraars en externe toezichthouders. Op de jaarlijkse Radendag (samen met toezichthouders, ondernemingsraad en directie) en Cliënten-Radendag (met alle lokale Cliëntenraden) worden thema’s als strategie, ontwikkelingen en trends op het gebied van governance, ouderzorg, innovatie met elkaar behandeld. Ook hier vervult de voorzitter een actieve rol.

Functie-eisen 

De voorzitter die we zoeken,

 • heeft passie voor de ouderenzorg en heeft directe ervaring en/of voelt betrokkenheid met een zorgorganisatie zoals Vitalis.
 • heeft ervaring als voorzitter in een soortgelijke (bestuurlijke) functie en minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • is inspirerend, stimulerend, verbindend en geeft ruimte. De belangen van de cliënten staan daarbij altijd voorop.
 • heeft voldoende tijd en energie om de CCR te vertegenwoordigen zowel intern als extern.
 • houdt de ontwikkelingen in de sector op landelijk en regionaal niveau bij.
 • woont in (de regio) Eindhoven.
 • opereert onafhankelijk van doelgroep en locatie (geen lid van een lokale Cliëntenraad van Vitalis).

 Ons aanbod

 • Een aanstelling voor een termijn van 4 jaar, waarbij een verlenging voor een 2e termijn mogelijk is.
 • Een minimale vergoeding van € 60 per maand. Overige kosten zoals bezoeken van congressen worden door Vitalis vergoed.
 • Kosteloos volgen van opleidingen en trainingen via onze Vitalis Academie en daarbuiten.
 • Een goed en zorgvuldig inwerkprogramma om de wereld van Vitalis te leren kennen.
 • Het bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris bieden professionele ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad.

Geïnteresseerd?

We ontvangen uw reactie graag per mail. U kunt deze naar Ria Strijbosch (bestuurssecretariaat) mailen via r.strijbosch@vitalisgroep.nl. Bent u enthousiast over deze vacature maar heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris RvB, Jet Sporken (j.sporken@vitalisgroep.nl / 06-10972602) of met de huidige voorzitter, Kees de Vaal (kees.de.vaal@gmail.com / 06-46757502).

Terug naar het overzicht