Smart homes bezoekt met Italiaanse delegatie Vitalis

Smart homes bezoekt met Italiaanse delegatie Vitalis

06-11-2019

Smart Homes, het Kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen in Nederland, bezocht afgelopen maandag diverse woonzorglocaties van Vitalis met een Italiaanse delegatie.

Ze wilden meer te weten te komen over onze aanpak rondom innovatie en technologie in de ouderenzorg. Beide landen kampen met sterk toenemende tekorten aan personeel in verpleeghuizen. Daarom zal meer technologie ingezet moeten worden om met minder mensen het groeiend aantal zorgvragende ouderen te kunnen blijven helpen. Vitalis en de Italianen uit Toscane willen daarbij van elkaar leren.

Het bezoek vond plaats in het kader van het project Datacoops waar 8 sociale coöperaties uit heel Toscane bij zijn betrokken. Het Italiaanse project onderzoekt de relatie tussen diverse vormen van zorgverlening en mogelijkheden voor technologische innovatie.

Bij Vitalis Vonderhof is er een bezoek gebracht aan het Verpleeghuis van de Toekomst; waar sinds enkele jaren studenten van Fontys Hogescholen samen met medewerkers, cliënten en het bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen testen. Innovatie is hier geen doel op zich, maar een middel om het wonen en werken in de zorg leuker en makkelijker te maken. Ook de Technologische Ontdek Plek op woonzorg locatie Berckelhof is bezocht. Hier kunnen sinds kort alle cliënten, mantelzorgers en medewerkers van Vitalis terecht voor vragen over zorgtechnologie en domotica. De focus ligt op het behoud van eigen regie (in de thuissituatie) en ontlasting van de mantelzorger/zorgmedewerker. Naast informatie voorziening worden er ook slimme hulpmiddelen uitgeleend om thuis eens uit te proberen.

Een inspirerende middag waarbij volop kennis met elkaar is uitgewisseld!

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis