Opening leerafdeling op Kronehoef

Opening leerafdeling op Kronehoef

05-09-2019

Afgelopen week starten er twee wijkzorgteams als ‘Leerafdeling Kronehoef’. Na een jaar van: bezinnen, beslissen, hard werken en successen vieren zijn deze teams klaar om zorg voor de cliënt, hand in hand te laten gaan met het opleiden van studenten. Leerafdeling Kronehoef toont dat een krachtig leerklimaat zich fundeert in mindset en houding, hartelijkheid en veiligheid. Zij werken niet óp een Leerafdeling … zij zíjn het!

Een leerafdeling is een afdeling waar de zorg voor cliënten geleverd wordt door de zorgprofessional in samenwerking met studenten. Afhankelijk van de fase van het leerproces werkt de student onder begeleiding of zelfstandig. Het zorgproces en het leerproces is in de dagelijkse werkzaamheden geintegreerd. Er wordt tijd genomen voor de cliënt én voor de leerling. Binnen Vitalis is zijn er verspreidt over 5 locaties inmiddels 8 leerafdelingen actief. Lees er meer over in bijgaande folder.

Bekijk het bijgaande filmpje voor een korte impressie van de leerafdeling op kronehoef.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis