Vitalis en Avans bestendigen samenwerking

29-01-2019

Vitalis WoonZorg Groep en de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool (AGZ) hebben een convenant getekend met de intentieverklaring om samen te werken aan zorg en onderwijs en een verkleining van de afstand tussen het hoger beroepsonderwijs en het werkveld.

Voor Vitalis betekent dit de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en capaciteit van AGZ als kenniscentrum en contacten te leggen en te onderhouden met medewerkers en studenten van de academie. Voor de hogeschool betekent dit de mogelijkheid om het curriculum van de AGZ-opleidingen te kunnen blijven toetsen aan de praktijk en de mogelijkheid om aan een praktijkgerichte onderwijsvorm invulling te kunnen geven.

In deze samenwerking verwachten wij elkaar te kunnen inspireren. Enerzijds door met de hulp van de studenten tot nieuwe ideeën te komen voor de uitdaging waar de ouderenzorg voorstaat. Anderzijds door studenten de wereld van de ouderenzorg te laten ervaren en mogelijk ook hun interesse hiervoor te wekken.

Vitalis maakt zich in Eindhoven en Heerlen sterk om senioren te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling. Avans Hogeschool heeft locaties in Breda, ’s Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg. Onder de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool vallen de opleidingen HBO-Verpleegkunde, Fysiotherapie en Mens en Techniek│Gezondheidszorgtechnologie. De academie heeft zich als doel gesteld om zich verder te ontwikkelen als kennispartner op het gebied van de ouderenzorg. Middels het tekenen van dit convenant willen beide partijen de samenwerking invullen, optimaliseren en waar mogelijk vernieuwen.

Terug naar nieuwsoverzicht Vitalis