Zorgaanbod

Corporate logo

Voor als het thuis niet meer gaat

Vitalis Intensieve zorg biedt verpleegd wonen, verzorgd wonen, dementiezorg, hospice, gerontopsychiatrie, parkinsonzorg, dagbesteding en crisisopvang. Afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Voor een kortere of langere periode.

Ons Zorgaanbod

Verpleegd of verzorgd wonen in Eindhoven

Wanneer het door uw gezondheidstoestand niet meer mogelijk is om zelfstandig thuis te wonen, biedt Vitalis een uitgebreid zorgaanbod wonen met zorg en/of behandeling in verschillende woonvormen aan. Onder andere op de locaties Wissehaege, Peppelrode, Vonderhof en Brunswijck

Ook bieden we  we zorg en behandeling op kleinschalige zorgafdelingen op 8 wijklocaties in Eindhoven. Naar de locaties Kleinschalig wonen

Afgestemd op uw wensen

Voordat u bij Vitalis komt wonen, leeft u uw leven thuis. Met uw eigen dagritme, uw eigen wijze van vrijetijdsbesteding en uw eigen invulling om betekenis te geven aan het leven. Wij realiseren ons dat het heel belangrijk is dat u zoveel en zolang mogelijk uw eigen ritme blijft volgen. Wij werken met kleine teams, zodat we elkaar goed leren kennen. In continue dialoog met u en uw mantelzorgers, stemmen we gezamenlijke wensen en mogelijkheden af.

"Wat zagen we op tegen een plaatsing op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. Maar wat is dat meegevallen. Meteen voelde het veilig. Het gaf ons rust. Maar vooral zagen wij ( schoon) moeder opbloeien."

Familie mevrouw vd Bilt-Rensen

 

Gerontopsychiatrie

Wanneer u of uw naaste naast lichamelijke zorg begeleiding nodig heeft voor een psychiatrische aandoening, kunt u bij ons terecht voor dagbehandeling of opname. De gerontopsychiatrische zorg is er zowel voor oudere chronische patiënten als voor mensen die op latere leeftijd psychische problemen krijgen. Deze zorg zet in op het bevorderen van de sociale en maatschappelijke redzaamheid. Vitalis verleent in één verpleeghuis en in twee woonzorgcentra zorg aan ouderen met psychiatrische stoornissen. Zoals depressie, angst, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en psychosen.

Dementie

Bij mensen met dementie is de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. Dementie kan veel vragen en onzekerheden oproepen. Vitalis helpt. Met advies. Met passende zorg. Aan huis. Of, wanneer het thuis niet meer gaat, met zorg in onze verpleeghuizen of kleinschalige zorgafdelingen in wijklocaties. Het uitgangspunt is dat iedereen met zoveel mogelijk bewegingsruimte kan  wonen, vrije tijd naar eigen inzicht kan besteden en zolang mogelijk een betekenisvolle rol kan blijven vervullen. Ook mantelzorgers ondersteunen en adviseren wij graag.


Parkinson

In het najaar van 2016 opende Vitalis het Parkinson Expertisecentrum  in Peppelrode. Deze nieuwe woonvoorziening binnen Vitalis biedt het antwoord op de vraag naar specifieke zorg voor deze groeiende groep cliënten. Het is het eerste centrum waar een gespecialiseerd team zorgverleners centraal zorg en behandeling biedt, samen met (para) medische behandelaars. Ook bieden we Parkinson Dagbesteding.

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van behandeling te bieden zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde geschoold door, en aangesloten bij het ParkinsonNet.  Ook bieden we bijvoorbeeld in samenwerking met het CKE een mooi programma 'dans met balans' aan, dat speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld. Onze clienten blijken hier veel baat bij hebben, waardoor dit programma zelfs in coronatijd (in aangepaste vorm) is doorgegaan. Bekijk hier het filmpje Dans met Balans Lotgenotencontact is een wezenlijk onderdeel voor zowel cliënt als mantelzorger. Invulling van het Parkinson Café Eindhoven gebeurt in samenwerking met de Parkinson Vereniging en Vitalis Peppelrode, die de nodige faciliteiten en ondersteuning biedt. 

Lees meer

Het aanbod van zorg verschilt per locatie

Vitalis biedt een totaalpakket aan zorgproducten. Er is altijd een locatie die het best bij uw zorgbehoefte past. Goed luisteren, dat is ons uitgangspunt. Luisteren naar u én naar uw naasten. Welke zorg heeft u nodig? En hoe past dit het beste bij u?
Dat maakt ons specialisten in aandacht.

Naar onze locaties

Wonen met thuiszorg

Vitalis is er ook voor senioren die zelfstandig wonen. In en rondom onze wijklocaties bieden wij de benodigde zorg en welzijn.

Interesse in ons zorgaanbod in de wijk?