{$ALGEMEEN1_QUOTE}
Crisisopvang

Corporate logo

Voor wie?

Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, omdat ze anders niet op tijd zorg krijgen. 

 

Crisisopvang

Vitalis heeft bedden beschikbaar voor crisisopname en spoedopvang. Voor een periode van maximaal twee weken.

De huisarts, GZZ of het WoonincPlusVitalis klantencentrum beoordelen de crisis. Het kan gaan om opvang bij gevaarlijke situaties. Of om opvang wanneer iemand plotseling alleen komt te staan en thuiszorg alleen niet voldoende is. 

Tijdens de crisisopvang wordt onder begeleiding gezocht naar een andere woonomgeving als dit nodig is.

De wijze waarop kortdurend verblijf geregeld wordt in 2016 kunt u nalezen op de website hoeverandertmijnzorg.nl van de overheid. Als de informatie vragen oproept dan kunt u ook met ons contact opnemen.

Neem contact op

Wilt u meer weten?

Bel dan seniorenpunt: 040 220 22 02.of de crisisdienst van de GGZE 040 - 261 38 00

Onze medewerkers staan voor u klaar!

 

Indicatie spoedzorg/crisisopvang

Als er plotseling een verslechtering van de gezondheidstoestand ontstaat van degene die verzorgd wordt of de mantelzorger valt bijvoorbeeld plotseling uit, dan kunt u een beroep doen op spoedzorg/crisisopvang. De huisarts, de thuiszorgorganisatie of Vitalis die de zorg gaat leveren kan de indicatie voor spoedzorg aanvragen bij het CIZ.