Projectmatig werken verbetert de kwaliteit van zorg

Projectmatig werken verbetert de kwaliteit van zorg

28-12-2021

Waar kunnen wij nú verbeteren ten behoeve van de kwaliteit van zorg? Die vraag staat voortdurend centraal op de leerafdeling PGBG op Vitalis Wissehaege. Een team bestaande uit medewerkers zorg, welzijn, helpenden en activiteitenbegeleiding samen met minimaal twee leerlingen en zes stagiaires. Sinds een jaar werkt het team ‘projectmatig’. Eén zelfgekozen project staat centraal: dat zorgt voor focus en voortgang. Na afronding volgt een nieuw project. Een inkijk in deze nieuwe werkwijze.

Focus op ochtendzorg

“We wilden ophalen wat er goed gaat tijdens de ochtendzorg en waar de ochtendzorg niet verloopt volgens afspraak en wat daarvan de reden is”, vertelt senior verpleegkundige Mariette Hoskam. Daarom koos het team in september 2020 voor dit thema. “Samen met een beleidsadviseur stelden we een vragenlijst op die dagelijks na de ochtendzorg werd ingevuld. Als daarbij bleek dat iets niet was gedaan, werd ‘het waarom’ direct met elkaar besproken.” Na die maand volgde een evaluatie, waaruit bleek dat ruim 80% van de ochtendzorg goed werd uitgevoerd. Ook werden er verbeterpunten benoemd, die de basis vormden voor een aangepast doel en een nieuwe vragenlijst. “De belangrijkste uitkomst was dat de rapportages uit het zorgplan met meer aandacht moest worden gelezen. Daarom start de zorg nu dagelijks op met het gezamenlijk lezen van het zorgplan. Dat kost tijd, maar verbetert wel de kwaliteit van de zorg.”

1

Project maaltijden

En met de afronding van het project ochtendzorg, volgde het project maaltijden in april 2021. Het team wil alle eetmomenten omarmen als een fijne activiteit voor bewoners en de Vitalis kernwaarden ‘ertoe doen, meedoen en zelf doen’ stimuleren. “In dit project stond bewustwording en je inleven in de doelgroep centraal”, vertelt Mariette. “Daarom zijn we gestart met een worstenbroodpakket voor alle teamleden. Zij kregen de opdracht om de broodjes te bakken, een selfie te maken én te onderbouwen welke keuzes je waarom hebt gemaakt tijdens het bereiden en eten.” Tijdens een speciale lunch ervaarden de teamleden zelf wat ambiance en keuzes doen met je mindset. “We werden een plaats toegewezen. De een zat aan een schone, netjes gedekte tafel. De ander aan een vieze. We hadden geen keuze in wat we voorgeschoteld kregen”, vertelt activiteitenbegeleider Rosemary Mies. Wat volgde waren ongemak, bewustwording en goede gesprekken.

2

Hoe at ik vroeger?

Aan de families werd gevraagd wat de bewoners vroeger graag aten. “We moesten ineens op zoek naar recepten die wij zelf helemaal niet kenden!”, vertelt helpende Ruth Biri. Ook bleek al snel dat veel familieleden bereid waren om mee te koken. Het team pastte de recepten aan en voegden familierecepten toe aan de maaltijdencyclus. De maaltijden worden voortaan in overleg met bewoners samengesteld. Waar mogelijk zijn bewoners zelf betrokken bij de bereiding.
De lunch voor cliënten is verlaat naar 12.30 uur, waardoor er meer tijd zit tussen ontbijt en lunch. Tijdens de maaltijden wordt het aantal prikkels geminimaliseerd: er wordt geen medicatie uitgedeeld, er wordt minimaal gelopen en de vaatwasser staat uit. Daardoor zijn meer zorgmedewerkers aanwezig tijdens de maaltijd. Het resultaat is dat bewoners beter zijn gaan eten. Verzorgende Nicole van Falier: “Het eetmoment is nu een moment geworden waarop we nog meer aandacht hebben voor de bewoner en even stilstaan in de waan van de dag.”

Het project werd afgesloten met een feestelijk driegangenmenu voor bewoners en medewerkers. En natuurlijk kijkt het team ook alweer vooruit: voor 2022 staat het thema mondzorg in de planning.

4

Over leerafdeling PGBG

Bij leerafdeling PGBG bij Vitalis Wissehaege staat leren en ontwikkelen en daarmee verhogen van de kwaliteit van zorg centraal. Zowel voor leerlingen en stagiaires als voor de medewerkers. Medewerkers begeleiden de studenten en worden daarbij voortdurend uitgedaagd om hun kennis actueel te houden. Zo kunnen de studenten groeien als zorgprofessionals. Tegelijkertijd is er door de inzet van leerlingen en stagiaires voor de zorgmedewerkers meer ruimte om zich in te zetten voor de kwaliteit van zorg. De afdeling heeft ervoor gekozen om projectmatig te werken. “Daardoor maken we keuzes waarop we nú willen verbeteren. Door het zetten van kleine deelstappen – mijlpalen – maken we het overzichtelijk. Zo proberen we projectmatig kwaliteitsverbeteringen door te voeren”, vertelt Maggie Klessens, praktijkleercoach.

Terug naar het nieuwsoverzicht