IZ logo

Voor als het thuis niet meer gaat

Soms is de zorgbehoefte te groot om goed thuis te kunnen wonen. Wanneer u of u naaste intensieve zorg of bescherming nodig heeft, biedt Vitalis wonen met zorg en/of behandeling in verscheidene woonvormen.

Laat u vrijblijvend informeren!

Intensieve zorg

Voordat u bij Vitalis komt wonen, leeft u uw leven thuis. Met uw eigen dagritme, uw eigen wijze van vrije tijdsbesteding en uw eigen invulling van betekenis geven aan uw leven. Dat realiseren wij ons maar al te goed. Daarom vinden wij het belangrijk om u te leren kennen. Met al uw wensen en uw gewoontes. Zodat u, zo veel en zo lang mogelijk, uw eigen ritme kunt blijven volgen. Daar maken wij ons sterk voor bij intensieve zorg.

Bekijk ons zorgaanbod

Betrokkenheid en contact, ook met de familie

Contact met de familie en/of mantelzorgers is van levensbelang bij het ervaren van kwaliteit van leven. Vitalis beschikt over zorgtechnologie die ook familie op afstand dichtbij brengt. Wij werken met kleine intensieve zorg teams, zodat u altijd een bekend gezicht ziet. Het team staat dichtbij u en kent u het best. In continue dialoog met u, en naar wens uw familie, mantelzorger en andere naasten, stemmen we gezamenlijk de wensen en mogelijkheden af. Het streven is zoveel mogelijk een gevoel van thuis te creëren. Net als thuis. 

Voor als het thuis tijdelijk niet lukt

Vitalis Intensieve Zorg is er ook voor de kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. Niet alles is thuis op te lossen. In crisissituaties of bijvoorbeeld bij langdurige overbelasting van een partner en/of familielid kan (tijdelijk) zorg met verblijf beter zijn. Is verblijf noodzakelijk, dan zoeken we eerst naar mogelijkheden dichtbij huis, in de eigen vertrouwde omgeving. Dankzij ons brede netwerk van locaties lukt dit vrijwel altijd.

Permanente aandacht voor kwaliteit

Wat mogen cliënten en hun naasten van ons verwachten? Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een hulpmiddel verdeeld over 8 thema's. Het is aan ons hoe we deze thema's invullen. Het helpt ons aan alles te denken.

Lees er hier meer over

Lees het laatste
nieuws

Wat zijn uw wensen?

Vitalis biedt wonen met zorg en/of behandeling op 12 locaties in Eindhoven. Een vertrouwde omgeving is belangrijk. Aangevuld met voorzieningen en activiteiten die passen bij uw eigen leefstijl. Onze zorgadviseurs van Seniorenpunt informeren u graag of de mogelijkheden.

Neem contact op met SeniorenPunt