Corporate logo

Disclaimer

Stichting Vitalis WoonZorg Groep, gevestigd op de Herman Gorterlaan 300, 5644 SR te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 410 88 255.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Stichting Vitalis WoonZorg Groep
Herman Gorterlaan 300
5644 SR Eindhoven
tel. 040-2 933 555
info@vitalisgroep.nl

Gerelateerde informatie:

Leveringsvoorwaarden Zorg met verblijf
Leveringsvoorwaarden Zorg zonder verblijf
Aanvullende Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy Statement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Stichting Vitalis WoonZorg Groep en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website solidresults.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Stichting Vitalis WoonZorg Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Stichting Vitalis WoonZorg Groep

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vitalis WoonZorg Groep het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Stichting Vitalis WoonZorg Groep bevindt of via de link naar de website van Stichting Vitalis WoonZorg Groep wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Stichting Vitalis WoonZorg Groep staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Stichting Vitalis WoonZorg Groep is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Stichting Vitalis WoonZorg Groep van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Stichting Vitalis WoonZorg Groep heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Stichting Vitalis WoonZorg Groep verwijst hiervoor naar haar Privacy Statement en de Verwerkersovereenkomst.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Stichting Vitalis WoonZorg Groep op via het contactformulier.

Wijzigingen in de disclaimer

Het is niet ondenkbaar dat onze disclaimer/gebruikersovereenkomst in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Stichting Vitalis WoonZorg Groep, versie mei 2018