Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het coronabeleid bij Vitalis. Hierbij volgt Vitalis de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD. Dit beleid geldt voor bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon op locatie.

De kunst van gelukkig oud zijn

De zorg van onze cliënten heeft te allen tijde onze focus en aandacht, in welke moeilijke tijd of onzekere pandemie we ook zitten. Vitalis blijft haar cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen, binnen en buiten de locaties. Dat doen we in goed overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners. We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden én dagelijks kleine geluksmomenten te creëren. Onze kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen blijven van kracht. Alles is erop gericht om de kunst van gelukkig oud zijn waar te maken.

 

  • Was of desinfecteer uw handen regelmatig en hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Blijf thuis bij klachten, laat u testen en stel uw bezoek uit
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen, overal waar u bent
  • Draag een medisch mondneusmasker op onze locaties indien u zich daar prettig bij voelt, of de specifieke situatie daarom vraagt.

Voor actuele aanvullingen op de basisregels zie ons laatste corona nieuws.

Vitalis heeft de laatste twee jaar op een aantal zaken extra ingezet om haar kwetsbare doelgroep, maar ook de (zorg)medewerkers, zo goed mogelijk te beschermen. Dat waren het aanbieden van (vrijwillige) vaccinaties, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers en het voorzien van voldoende testmogelijkheden voor medewerkers en cliënten.

Regieteam Infectiepreventie
Het Regieteam Infectiepreventie is het team dat centraal alle kennis, maatregelen en beleid bepaalt, uitzet en coördineert voor geheel Vitalis.  We passen daarbij Vitalis beleid aan op de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen en voeren overleg met brancheorganisaties, zoals Actiz en Verenso. Verder volgt Vitalis de richtlijnen van de GGD Brabant-Zuidoost en het RIVM.

Is er een aangepast bezoekbeleid?

Nee. Bezoek is volgens de normale Vitalis bezoekersregeling weer mogelijk op alle locaties en er geldt geen maximum aantal bezoekers voor bewoners. Wel blijven de basisregels voor bezoekers van kracht:

  • pas (hand)hygiëne toe,
  • blijf thuis bij klachten, laat u testen en stel uw bezoek uit
  • houd 1,5 meter afstand en
  • draag een mondneusmasker tijdens bezoek waar daar om wordt gevraagd*.

* Op de verpleegafdelingen ontvangen bezoekers indien nodig een chirurgisch mondneusmasker van Vitalis. Dit masker is preventief ter bescherming van onze cliënten/medewerkers. Bekijk in dit filmpje: Hoe gebruik je een mondneusmasker op de juiste wijze?

In geval van een positief geteste cliënt, blijft de bewoner in het eigen appartement. Cliënt mag wel bezoek in het appartement ontvangen. Bezoek dient een medisch mondneusmasker van Vitalis te dragen.

Cliënt opname

Besmette cliënten worden niet opgenomen. Een opname wordt dan uitgesteld totdat iemand 48 uur koortsvrij én 24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 dagen na begin klachten of positieve test indien geen klachten*, met een maximum van 10 dagen. Indien dan nog klachten, mag de persoon toch uit quarantaine en worden opgenomen.

Voor opname vanuit extern wordt 10 dagen (thuis)quarantaine voor opname gehanteerd*. Bij Corona vermoeden/klachten stellen we de opname uit en wachten we op de uitslag van een Corona test. Bij niet testen geldt thuis uitzieken en opname uitstellen. Opnames lopen altijd in overleg met de afdelingen en Specialist Ouderengeneeskunde.

Het klantencentrum heeft alle wachtlijst cliënten in beeld en zullen cliënten benaderen als er plaatsen vrij komen.

Ondanks een inhuizing / opname bij Vitalis hopen we dat nieuwe cliënten zich zoveel mogelijk nog via een GGD- uitnodiging laten vaccineren. Komt er dus een uitnodiging op het thuisadres benut deze en wacht niet op de Vitalis uitnodiging.

*met uitzondering van een crisisopname

Vragen?

Bij interesse, vragen (over een zorgindicatie) of onze andere mogelijkheden, maak een afspraak via Seniorenpunt:

040 220 22 02 / info@seniorenpunt.nl

Alle ventilatiesystemen binnen Vitalis zijn geïnventariseerd en gecontroleerd. De conclusie is dat de systemen veilig zijn. We focussen ons op de maatregelen van het RIVM zoals persoonlijke hygiëne en thuis/op de kamer blijven bij klachten. Daarnaast ventileren we als er niet gekoeld kan worden, gebruiken we de koeling die aanwezig is en zetten we zoveel mogelijk ramen en deuren open zodra het buiten kouder is dan binnen.