Veelgestelde vragen

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de maatregelen en het (bezoek)beleid bij Vitalis. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon op locatie.

De kunst van gelukkig oud zijn

Ondanks de moeilijke en onzekere tijd waarin we ons bevinden, blijft onze focus en aandacht uitgaan naar de zorg aan onze cliënten. Daarbij beschermen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk tegen het virus, binnen en buiten onze locaties. Dat doen we in goed overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners. We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden én dagelijks kleine geluksmomenten te creëren, óók in coronatijd. Onze kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen blijven van kracht. Alles is erop gericht om de kunst van gelukkig oud zijn waar te maken.

 • Houd 1.5 meter afstand tot anderen, overal waar u bent
 • Was of desinfecteer uw handen regelmatig. Droog uw handen met papier of was uw stoffen handdoeken regelmatig.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en gooi deze na gebruik weg
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Ventileer/zorg voor voldoende frisse lucht.

Blijf zelf, samen met eventuele gezinsleden, goed de strikte basisregels van het RIVM opvolgen.

Vitalis volgt de richtlijnen van de GGD Brabant-Zuidoost en het RIVM.  Ook de landelijke maatregelen worden, met couleure locale per locatie, zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd.

Een cliënt kan een medewerker besmetten met het virus, maar andersom kan een medewerker ook een cliënt besmetten.

Vaccineren
Vaccinaties zijn vrijwillig. Ook bij Vitalis. Begin 2021 hebben stapsgewijs al onze zorgmedewerkers een uitnodiging voor een vaccinatie bij de GGD ontvangen. Wij zetten ons bovendien vanaf begin 2021 maximaal in om alle verpleeghuiscliënten te vaccineren. Voor huurders in de wijk ondersteunen we actief de huisartsenpost. Iedere cliënt/medewerkers geeft zelf (of de vertegenwoordiger) toestemming voor vaccinatie en registratie bij het RIVM.
 
Vrijwilligers worden, net zoals overige medewerkers zonder direct zorgcontact, opgeroepen voor hun vaccinatie volgens het landelijke vaccinatie programma via hun huisarts/GGD. 
 
Testen

Vanaf juli 2021 worden medewerkers voortaan versneld getest via de GGD. Cliënten (onder de verantwoordelijkheid van onze Specialist Ouderengeneeskunde) worden bij  klachten door Vitalis getest.  

PBM
Medewerkers/vrijwilligers maken preventief gebruik van een chirurgisch mondneusmasker, indien de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden én de situatie in de veiligheidsregio zorgelijk/ernstig is. 
 
Indien een client corona klachten heeft, dan rusten wij al onze medewerkers ( van helpende, verpleegkundige, ergotherapeuten, muziektherapeuten tot en met de artsen) die in direct contact staan met de cliënt om dichtbij de zorg te verlenen, uit met persoonlijke beschermingsmiddelen* (neusmondmasker, bril, short en wegwerphandschoenen)

 

*Wij maken uitsluitend gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen

Regieteam Infectiepreventie
Het Vitalis Regieteam Infectiepreventie heeft de taak om de landelijke richtlijnen continu te volgen en het Vitalis beleid hierop aan te passen. Bovendien heeft het onder andere de taak om de juiste inzet en aantallen te regisseren, zodat we steeds voldoende middelen hebben, nu en voor de dagen erna. Het moment, de zorghandelingen en de betrokken personen maken dat de ene keer een medewerker beschermingsmiddelen draagt bij een cliënt en een andere handeling of cliënt niet. Dat verschilt per situatie.

Wanneer is bezoek mogelijk?

Op dit moment is bezoek op alle locaties mogelijk. Wel vragen we onze bezoekers om de landelijke maatregelen (o.a. aantallen bezoekers, dragen van mondneusmasker in algemene ruimtes) goed op te volgen. Belangrijke uitgangspunten zijn ook: blijf thuis bij klachten, houd 1,5 meter afstand  en pas (hand)hygiëne toe.

Daarnaast kan een uitbraakteam* lokaal bepalen om bijvoorbeeld het aantal bezoekers (tijdelijk) te beperken. Bijv. indien aantal besmettingen op een locatie oplopen of indien de ruimte het niet toelaat. 

* in samenspraak met een arts en de cliëntenraad

Hoe gaat het bezoek in zijn werk?

 • Op locatie vragen wij u de gedragsregels te volgen om de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. zoals het houden van 1,5 meter afstand en het wassen of desinfecteren van u uw handen.
 • Op onze verpleegafdelingen ontvangt u indien nodig een chirurgisch neusmondmasker van Vitalis. Dit masker is preventief ter bescherming van onze cliënten/medewerkers. Bekijkt u in het filmpje: Hoe gebruik je een mondneusmasker op de juiste wijze?

Een zo veilig mogelijk bezoek

Het openen van onze locaties voor bezoekers brengt extra risico’s met zich mee.  Door bovenstaande maatregelen hopen we de veiligheid van alle bewoners en medewerkers zo veel mogelijk samen te waarborgen.

Indien een cliënt positief getest is op een verpleegafdeling zal, afhankelijk van de situatie/locatie en het bron- en contactonderzoek, vaak één van onderstaande situaties voor de client en de andere bewoners van toepassing zijn:

 • Strikte isolatie:

Cliënt blijft op het eigen appartement. Cliënt mag wel bezoek op zijn/haar appartement ontvangen (maximaal 2 personen per dag). Bezoek dient een medisch mondneusmasker, spatbril, schort en handschoenen te dragen. Een zorgmedewerker zal u instructies geven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Quarantaine:

Cliënt blijft op het eigen appartement. Cliënt mag wel bezoek op zijn/haar appartement ontvangen. Bezoek dient een medisch mondneusmasker van Vitalis te dragen.

 • Cliënt niet in ‘strikte isolatie’ of quarantaine:

Cliënt mag bezoek ontvangen en mag van de afdeling af. Bezoek dient wel een medisch mondneusmasker van Vitalis te dragen.

 

Afhankelijk van de situatie en het (medische) welzijn van de bewoner kan er, in overleg met het zorgteam, door de Specialist Ouderengeneeskunde (arts) besloten worden om voor een beperkte periode af te wijken van de lokale bezoekregeling. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, mits het ‘Corona-proof’ blijft.

Essentieel zijn de afstand en de omgeving. Buitenlucht is goed! De kans op een besmetting neemt toe als bewoners/cliënten zich gaan begeven naar andere locaties, plaatsen zoals winkels.

Naar buiten gaan is mogelijk voor onze bewoners/cliënten, indien:

 • het met gepaste afstand gebeurt
 • de cliënt niet besmet en/of ziek is
 • er geen belemmeringen zijn wat betreft gedrag en bewegingsvrijheid.

 

Cliënten zijn weer welkom voor dagbesteding. We bieden maatwerk waarbij de richtlijnen (o.a. de 1.5 meter afstand) van het RIVM als uitgangspunt worden gehanteerd. We monitoren continu hoe het gaat.

Contactberoepen (kapper, schoonheidsspecialisten) mogen onder strikte voorwaarden weer open. Ook is winkelen weer mogelijk. We hopen dat alle ondernemers in onze locaties dit goed organiseren voor onze bewoners. 

De pedicure, fysio, etc. vanuit basiszorg en/of met medische grondslag laten we te allen tijde doorgaan. Ook de komst van leveranciers en de uitvoering van onderhoud laten we zo veel als kan doorgaan, telkens met inachtneming van de 1,5 meter.

De horeca blijft bij ons open zoals we dat al gewend waren. Daar waar mogelijk versoepelen we door. We houden rekening met de landelijke richtlijnen: een (vaste) zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zelfbediening is niet toegestaan. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel.Het aantal besmettingen op een locatie kan voor een uitbraakteam reden zijn om te bepalen om toch nog dicht te blijven of het aantal bezoekers te beperken.

Daar waar u voorheen boodschappen, de was* en andere spullen in overleg met de (wijk)zorgteams kon afgeven, zal nu de werkwijze (n.a.v. de versoepeling van de bezoekregeling) langzaamaan weer teruggaan naar de oude werkwijze.  Check dit vooraf even goed met uw locatie!

* Wasinstructie familie bij Corona

 U ontvangt de vieze was in een rode plastic zak met de naam van uw naaste erop.

 Advies:

Pak de waszak de eerste 36 uur nog niet uit, zodat het Virus (indien aanwezig) geen kans heeft om te overleven en mogelijk u te besmetten. Draag handschoenen bij het uitpakken van de was. Of was uw handen zorgvuldig nadat u de was in de wasmachine heeft gedaan.  

Wasvoorschriften:

Was op een standaardwasprogramma met centrifugeren;

 • Gebruik geen verkorte wasprogramma’s;
 • Temperatuur van 40°C tot 60°C én drogen in de wasdroger (minimale stand kastdroog) en/of strijken (minimale stand 150 °C: matig heet; ** op het strijkijzer);
 • Wanneer u de was met een temperatuur van minimaal 60°C heeft gewassen, is het niet noodzakelijk deze te drogen (droogtrommel) of te strijken;
 • Het gebruik van een droogtrommel en strijken worden aangeraden. Door de hitte worden eventueel achtergebleven micro-organismen gedood.

Vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare schakel in het zorgproces. Zij zijn welkom om onze locaties, zeker in de tijd, als 'kers op de taart'in de noodzakelijke zorg. Natuurlijk moeten zij zich hier zelf ook goed bij voelen. Bovendien moeten zij rekening houden met de landelijke en lokale richtlijnen..

Het is Vitalis beleid om vrijwilligers geen werkgeversverklaring af te geven. Wij hopen dat hun vrijwilligerswerk zoveel mogelijk vóór of na de avondklok kan plaatsvinden. Bij uitzonderingen kan er contact opgenomen met de coördinator vrijwilligerswerk op locatie.

Vrijwilligers worden, net zoals overige medewerkers zonder direct zorgcontact, opgeroepen voor hun vaccinatie volgens het landelijke vaccinatie programma via hun huisarts/GGD. Vaccinaties zijn vrijwillig. Ook bij Vitalis. 

Waar we ons anders bij Vitalis zo inzetten voor stimulatie van geluksmomenten en de inzet van gezamenlijke kunst-en cultuuruitingen, vraagt dat nu tijdens corona om een andere, creatieve invulling. 

Activiteitenbegeleiding, welzijnscoaches, geestelijk verzorgers, coördinatoren kunst en cultuur, therapeuten: iedereen zet zich massaal in om op gepaste wijze en creatieve wijze (binnen de landelijke richtlijnen) activiteiten te blijven aanbieden. Uiteraard blijven de maatregelen en de gezondheid van eenieder voorop staan; deze blijven gehanteerd & gerespecteerd.  

Neem ook eens een kijkje op onze aangepaste VitalisSamenUITagenda.

Cliënt opname

Besmette cliënten worden niet opgenomen, met uitzondering van een plaatsing op onze (regionale) cohort.

Vanuit de regionale fase 'zorgelijk' of 'ernstig' valt iedere nieuwe opname automatisch in het hogere risicoprofiel, omdat hierbij een sterk verhoogd risico is op het binnenbrengen van het virus op een afdeling.

Voor opname vanuit extern hoort daarom 14 dagen (thuis)quarantaine voor opname*. Bij vermoeden/klachten nemen we niet op. We wachten op uitslag een Corona test. Bij niet testen geldt thuis uitzieken en opname uitstellen. Opnames lopen altijd in overleg met de afdelingen en Specialist Ouderengeneeskunde.

Het klantencentrum heeft alle wachtlijst cliënten in beeld en zullen cliënten benaderen als er plaatsen vrij komen.

Ondanks een inhuizing / opname bij Vitalis hopen we dat nieuwe cliënten zich zoveel mogelijk nog via een GGD- uitnodiging laten vaccineren. Komt er dus een uitnodiging op het thuisadres benut deze en wacht niet op de Vitalis uitnodiging.

*met uitzondering van een crisisopname

Huurders

In alle locaties is de verhuur weer opgestart. We hebben hier een protocol voor. Behalve de standaard richtlijnen (niet verkouden ed) geldt het volgende:

Bezichtigingen

Consulent of huismeester begeleidt de bezichtiging. Kandidaat huurders lopen niet alleen door het woongebouw. Bij de bezichtiging mag maximaal 1 andere persoon dan de kandidaat huurder(s) aanwezig zijn.

Verhuizen

De huurder(s) moeten 1 week aanwijzen waarin zij klussen en verhuizen. De daadwerkelijke verhuizing moet (zoveel als mogelijk) op 1 dag gepland worden. Ze mogen maximaal 2 andere personen aanwijzen die aanwezig zijn bij het klussen en verhuizen.

Vragen?

Bij interesse, vragen (over een zorgindicatie) of onze andere mogelijkheden, maak een afspraak via het WoonincPlusVitalis klantencentrum:

040 220 22 02 / info@woonincplusvitalis.nl 

Vanwege de commotie rond de eventuele besmetting van Corona door ventilatiesystemen de afgelopen tijd, zijn alle ventilatiesystemen binnen Vitalis geïnventariseerd en gecontroleerd. De conclusie is dat de systemen veilig zijn. Let wel: alle luchtbeweging geeft enig risico vanwege de aerosolen. Dit is echter een aanvaardbaar risico ten opzichte van het belang van ventilatie en koeling. We focussen ons op de maatregelen van het RIVM zoals persoonlijke hygiëne en thuis/op kamer blijven bij klachten in acht nemen. Daarnaast monitoren wij de inzichten van experts en nemen dit mee in onze risico inschatting. We doen verder vooral wat we gewend zijn:

 • Het gebruiken van de koeling die aanwezig is
 • Ventileren als er niet gekoeld kan worden
 • Zodra het buiten kouder is dan binnen, zetten we zoveel mogelijk open tot het binnen aangenaam is

Externe bezoekers zoals leveranciers en andere zorgverleners dienen onze maatregelen in acht te nemen gericht op het bestrijden en niet het verspreiden van het virus. Denk hierbij een goede handhygiëne, contact op 1.5 meter afstand en thuisblijven bij klachten.

Onze afdeling Huisvesting coördineert de storingsopvolging en alle noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden op de locaties met inachtneming van de door ons én onze onderhoudspartijen genomen maatregelen.

Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om voor cliënten én medewerkers de veiligheid te garanderen.