Landelijke versoepelingen

03-06-2021
Per 5 juni zijn er diverse nieuwe landelijke coronaversoepelingen. Vitalis volgt deze versoepelingen op daar waar dit kan:
  • Thuisbezoek 4 personen
  • Groepsgrootte buiten 4 personen
  • Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten.
  • De horeca blijft bij ons open zoals we dat al gewend waren. Daar waar mogelijk versoepelen we door. We houden rekening met de landelijke richtlijnen: een (vaste) zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zelfbediening is niet toegestaan. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel.

Ook wij blijven aandacht vragen voor het volgen van de landelijke basisregels ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, 1.5 met afstand houden en thuisblijven/testen bij klachten.

Wij zitten in een uitzonderlijke positie

We zijn blij dat we inmiddels eigenlijk op al onze verpleegafdelingen (binnen de intensieve zorg en de revalidatiezorg) kunnen spreken van een vaccinatiegraad van boven de 80%. Doordat de besmettingscijfers laag blijven in combinatie met deze hoge vaccinatiegraad, heeft Vitalis op al deze afdelingen reeds stappen gezet naar meer geluksmomenten met aandacht en écht contact:

  • Het houden van 1.5 meter afstand en het dragen van een mondneusmasker is niet meer nodig voor een of twee vaste bezoekers op de kamer van een gevaccineerde cliënt.  Het bezoek is bijvoorkeur wel ook zelf gevaccineerd of negatief getest.
  • Het meer en meer mengen van cliënten van diverse afdelingen en het verruimen van het activiteitenaanbod. Gebleken is dat de behoefte aan contacten ook buiten de afdeling enorm groot is bij onze cliënten. Daarom bouwen we stap voor stap op qua groepsgrootte en mengen van afdelingen. Ook entertainment wordt voor hen stap voor stap weer beschikbaar gesteld omdat dit een belangrijk onderdeel is van het welzijnsaspect van onze cliënten.

Ook binnen de wijkzorg blijven we activiteiten aanbieden voor huurders en bewoners, rekening houdend met de maximale groepsomvang berekend op de ruimtecapaciteit. De landelijke richtlijnen gelden voor iedereen die komt. Activiteiten worden met name zittend gedaan, om overzicht te bewaken en de beweging onderling te beperken. Creativiteit wordt enthousiast gebruikt.

Onze medewerkers blijven we bijstaan in nazorg van deze ingrijpende coronaperiode. Wij stimuleren hen ook de komende tijd hun vrije dagen op te nemen, om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Zodat zij daarna weer fris aan de slag kunnen. Wij hebben de komende periode extra aandacht voor hun fysieke en mentale herstel. Ook hopen we dat zij, zodra het kan, weer zonder mondneusmaskers kunnen werken. Hiervoor houden wij de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Het is veel en op punten best ingewikkeld. Laten we elkaar blijven helpen op weg naar de eindstreep. Door ons aan de basisregels te houden. Met praktische hulp en morele steun. En uiteraard door ons massaal te laten vaccineren.” (Persconferentie Rutte, De Jonge, 28 mei 2021)

Terug naar het nieuwsoverzicht