*Vervolg* Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

22-03-2021

Wat zitten wij, ten opzichte van de rest van Nederland, momenteel in een bijzondere situatie. Afgelopen weken is er binnen Vitalis, door de dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad, veel nagedacht over mogelijkheden voor meer geluksmomenten voor cliënten. Het onderstaande kader is samen per discipline ontstaan en wordt op locatieniveau verder ingevuld. Er is bij cliënten behoefte aan versoepelingen, met name gericht op elkaar ontmoeten, bij het eten, de koffie en activiteiten. Ontmoetingen dragen bij aan het ervaren van geluksmomenten, zeker van belang in de fase waar onze cliënten & bewoners zich in begeven. We hanteren een eigen kader, aanvullend op de landelijke basisregels en benutten daarbij het voordeel ten opzichte van andere sectoren, weloverwogen en stap voor stap. We blijven monitoren hoe het gaat en letten op de uitvoering van regels. We zijn blij dat we dit nu kunnen doen en zijn creatief in het wat wel kan.

 
Kader Vitalisbreed, voor iedereen
Onveranderd:
 • Basisregels (1,5 meter, handhygiëne, dragen van PBM, testen bij klachten)
 • Isolatie van (vermoeden) positieve cliënt: blijft gelijk (altijd in isolatie!)
 • Alle bewoners mogen naar buiten; het volgen van de landelijke richtlijnen is de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer bewoners door Vitalismedewerkers worden begeleid, geldt een maximale groepsgrootte van twee bewoners en twee medewerkers, waarbij afstand wordt gehouden tussen de twee bewoners en de begeleidende medewerkers.
 • Vrijwilligers zijn weer stapsgewijs actief. Uitgangspunt: kijk wat nodig is bij het creëren van ontmoetingsmomenten en doe dat verstandig. We maken zoveel als mogelijk gebruik van vaste gezichten, zodat het aantal contacten tot een minimum wordt beperkt. We bekijken wat de cliënten nodig hebben en doen dit in goede samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren.

Aangepast:

 • Ontvangen van bezoek voor cliënten van alle afdelingen met een hoge vaccinatiegraad: 2 bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.
 • De quarantaineduur na (vermoeden) nauw contact bij WLZ-cliënten wordt 5 dagen, tenzij er een positieve test is op dag 5 na laatste blootstelling aan contact.

 Bij cliënten die door omstandigheden nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, passen we maatwerk toe. Bij nieuwe cliënten die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, passen we tot 10 dagen quarantaine toe, met op dag 10-14 een dagelijkse gezondheidscheck. Bij elke opname wordt gekeken in hoeverre maatwerk kan worden toegepast.

 •  Quarantaine na familiebezoek:
  • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, kunnen op (eigen verantwoordelijkheid) op familiebezoek gaan (we passen geen quarantaine toe, tenzij we nauw contact vermoeden).
  • Voor cliënten die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, raden we uitstapjes af. We passen in principe geen quarantaine toe, maar zijn wel kritisch op hoe het bezoek verlopen is (om in te schatten of er toch extra maatregelen nodig zijn). Bij nieuwe cliënten gelden mogelijk aanvullende afspraken (maatwerk).

Specifiek voor Intensieve Zorg: verruimen op een aantal onderdelen

 • Activiteiten: het meer mengen van cliënten van diverse afdelingen. Gebleken is dat de behoefte aan contacten ook buiten de afdeling enorm groot is bij onze cliënten. Daarom bouwen we stap voor stap op qua groepsgrootte en mengen van afdelingen.
 • Eten: de horeca gaat weer open voor cliënten en familie met inachtneming van de basisregels. Het personeelsrestaurant (een collectief van medewerkers bijeen) blijft nog gesloten. Medewerkers kunnen wel afhalen.
Specifiek voor Wijkzorg: doorgaan met wat we al doen en aanbieden
 • Activiteiten: we blijven activiteiten aanbieden voor huurders en bewoners, rekening houdend met de maximale groepsomvang berekend op de ruimtecapaciteit. De landelijke richtlijnen gelden voor iedereen die komt. Activiteiten worden met name zittend gedaan, om overzicht te bewaken en de beweging onderling te beperken. Creativiteit wordt enthousiast gebruikt.
 • Eten: de horeca is en blijft open. Dit is van groot belang voor het innemen van voeding en het welzijnsaspect van onze cliënten. Daarnaast worden themadiners georganiseerd voor alle bewoners van de locatie. Altijd rekening houdend met de basisregels, zoals maximale groepsgrootte. Eetmomenten en koffiemomenten zijn nog steeds actueel evenals het bezorgen en afhalen.
 • Het ontmoeten in de woon-/huiskamers van de afdelingen door familieleden blijft onveranderd (familie is hier dus helaas nog niet welkom).  
Nb; er is geen zicht op de vaccinatiegraad van de huurders. Hier is in bovenstaande plannen rekening mee gehouden.
 
Specifiek voor Revalidatie; voorbehoud qua versoepelingen
Op de revalidatie-afdelingen zitten we nog in een ‘tussenfase’, waarin een groot deel van de cliënten nog niet is gevaccineerd. De meeste revalidanten zijn namelijk afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie die wordt uitgevoerd door de huisarts/GGD. Zij lopen daardoor nog veel risico op een coronabesmetting. We adviseren hen waakzaam te blijven en de risico’s (georganiseerd op locatie voor de verpleeghuiscliënten) te vermijden.
 • We houden voor hen nog vast aan de bezoekersregel van maximaal 1 bezoeker per dag.

Aandachtspunten algemeen:

 • We blijven genuanceerd in de communicatie qua vaccinatiegraad. Niet alle cliënten/medewerkers op locaties (en ondersteunende diensten) zijn gevaccineerd. Sommigen hebben daartoe ook nog geen kans gehad.
 • Bij mooi weer vinden er meer activiteiten buiten plaats, waar in sommige gevallen ook familie bij aan kan sluiten.
 • Teambijeenkomsten van medewerkers worden, bij noodzakelijke onderwerpen vanuit de teams, weer op locatie georganiseerd, met inachtneming van de richtlijnen. We kijken hierbij ook of er uitgeweken kan worden naar wijkgebouwen, aangezien zij soms meer fysieke ruimte hebben.
Heel blij zijn we, dat we eindelijk weer wat stappen kunnen zetten naar het ‘ nieuwe normaal’!!! MAAR…
We willen en moeten ons houden aan de landelijke (basis)regels (zoals 1,5 meter afstand, testen bij klachten, goede handhygiëne). Hopelijk blijven we hier samen echt scherp op en spreken we elkaar (medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie) hier ook op aan. We kunnen ons niet permitteren om bijvoorbeeld door de blijdschap de regels even te vergeten. Alleen zo kunnen we samen veilig versoepelen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht